Det skal være nemmere at være arbejdsgiver

Med de forestående overenskomstforhandlinger i 2014 appellerede DTL arbejdsgivers formand Jørgen Egeskov i sin generalforsamlingsberetning til medlemmernes opfindsomhed.

”Vi må hele tiden søge løsninger, der kan gøre det nemmere at være arbejdsgiver. Derfor vil jeg også gerne opfordre alle medlemmer til at komme med forslag til forbedringer af overenskomsterne”, sagde han med henvisning til virksomhedernes erfaringer fra hverdagen.

Formanden så i øvrigt frem til, at overenskomstnævnet, der nu skal virke fra sommeren 2013, virker effektivt på omgåelser af overenskomsterne. Men han ønskede også at sende et signal til fagbevægelsen om, at man fra deres side bør gå efter de virksomheder, der bevidst unddrager sig overenskomst og indgåede aftaler i stedet for kun at fokusere på små fejl hos de virksomheder, der prøver at efterleve deres forpligtelser og godskørselslovens bestemmelser.

På uddannelsesområdet er lærlingesituationen fortsat aktuel: ”Jeg har sagt det før – og gentager gerne igen: Det er ved at få kvalificerede medarbejdere, og også gerne faglærte, at vores erhverv skal ruste sig til fremtiden. Det er vigtigt, at vi uddanner lærlinge nu og fremover. Og det gør vores virksomheder da heldigvis også stadigvæk, selvom det siden 2008 har været hårde år”, konstaterede arbejdsgiverformanden.

Han betonede, at lærlingeuddannelsernes indhold skal flugte med det, som sker ude i virksomhederne og naturligvis også med den lovgivning, som gælder for branchen. Flere af DTLs medlemsvirksomheder sidder med ved bordet i specifikke specialudvalg og kan derigennem præge udviklingen.

Den første 5 års periode med EU-kvalifikationsuddannelsen for chauffører kræver efter DTL Arbejdsgiverforenings opfattelse, at der nu igangsættes en evaluering af uddannelsesforløbet. Samtidig er det væsentligt, at opnå ens vilkår i EU om gennemførelsen af uddannelsen: 

”Vi har over for både de danske myndigheder og over for EU-Kommissionen fremført, at deadline for implementering af direktivet skal overholdes af alle lande. Det kan ikke nytte, at vi i Danmark igen er den ”pæne dreng i klassen”, mens andre lande, som vi er i konkurrence med, kan snige sig uden om. Derfor har vi også påpeget, at EU-Kommissionen skal overvåge, at kvaliteten af EU-kvalifikationsuddannelsen er ens i medlemslandene, så der ikke udstedes ”badebilletter”, påpegede Jørgen Egeskov.

Nyt bestyrelsesmedlem i DTL Arbejdsgiverforening
Som det var tilfældet på DTLs generalforsamling, så valgte Leo Jensen også at trække sig tilbage fra bestyrelsesarbejdet i DTLs Arbejdsgiverforening. Eneste kandidat til den ledige post var Steen Tofteng fra Steen Tofteng A/S, Greve, der hermed blev valgt af forsamlingen ved akklamation.