Datasystem om affaldsmængderne har spillet fallit

Miljøstyrelsens storstilede it-system til indberetning af data om landets affaldsmængder har indtil videre spillet fallit.

Det konstaterer affaldstransportørernes forening, Danaffald, hvis medlemmer bruger store personale- og it-ressourcer på at indberette de krævede affaldsdata til Miljøstyrelsen.

Tallene for 2010 har Miljøstyrelsen selv erkendt har for ringe ”datakvalitet”, og der er endnu ikke kommet tal for 2011. Og nu har Miljøstyrelsen varslet en revision af hele affaldsdatamodellen.

»Den allerstørste udfordring er, at ikke alle indberetter data. Genbrugspladserne gør det ikke, men heller ikke alle vognmænd i branchen indberetter data. Det er konkurrenceforvridende og underminerer kvaliteten af data,« sagde Danaffalds formand John Andersen på foreningens generalforsamling 1. marts i Nyborg.

»For mig at se er det ikke overraskende, at det ikke fungerer, når man har opbygget en systematik omkring dataindberetning, der er hægtet op på, at alle kender reglerne og overholder dem. Og ikke nok med det, så har systematikken udviklet sig forskelligt landet over.«

Han tilføjede, at de affaldskørende vognmænd gerne registrerer data, så samfundet får de nødvendige informationer om affaldsmængderne, men der stilles også alt for store detaljeringskrav til virksomhedernes indberetning, og det svækker indberetningernes troværdighed.

Derfor vil foreningen gerne have en mere realistisk tilgang til indberetningsniveauet, når datamodellen snart skal evalueres. Samtidig advares mod at lave fundamentalt om på it-systemet, da virksomhederne allerede har bekostet store investeringer i indberetningssystemerne. Større vognmandsvirksomheder bruger op til et mandeår på dataindberetning.

Danaffald har også tænkt sig at få det såkaldte Virksomhedsforum, der ser på regelforenklinger hos myndighederne, til at bidrage til at få nogle klarere og enklere regler på affaldsområdet.

Nye forretningsmuligheder
John Andersen forventer, at Miljøministeriets kommende ressourcestrategi, der lægger op til mere genbrug og mindre forbrænding af affaldet, også vil sætte et endeligt og definitivt punktum for ti års diskussion om liberaliseringen af den del af affaldssektoren, der vedrører det forbrændingsegnede affald.

»Sløret er ikke løftet, men der er rygter om, at Finansministeriet igen regner på en fuld liberalisering af erhvervsaffaldet. Finansministeriet har tidligere konkluderet, at der er store samfundsmæssige gevinster at hente ved en liberalisering af markedet.«

Hensigten med den nye ressourcestrategi er netop, at affaldet skal ses som en værdifuld ressource og ikke som noget, der bare skal bortskaffes. Fx vil strategien indebære, at mere husholdningsaffald skal indsamles således, at ressourcerne bevares.

»Den nye tilgang kan give os nye muligheder for forretningsudvikling,« sagde Danaffalds formand.