Cabotagesamråd: Problemet er den systematiske cabotagekørsel

I dagens samråd i Folketingets Transportudvalg om cabotage i Danmark bekræftede transportminister Pia Olsen Dyhr, at hun er klar til at bekæmpe alle former for ulovlig cabotage. Samtidig stod det klart, at hun vil kæmpe for et dansk vognmandserhverv og ordentlige forhold for chaufførerne. Det kan ikke vente til en gang efter 2017, hvor der måske er GPS i lastbilernes køre- hviletids-tachografer.

Transportminister Pia Olsen Dyhr i samråd om cabotage. Foto: John Roy Vesterholm

DTLs adm. direktør Erik Østergaard udtaler, at han er meget opløftet over dagens samråd.

”Ministeren er tydeligvis meget opmærksom på de problemer, som den systematiske cabotage giver for det danske vognmandserhverv, og jeg må kvittere for alt det, som regeringen allerede har foretaget sig. Jeg bed også mærke i, at ministeren gerne vil fjerne misbruget af cabotagereglerne og også er indstillet på at gå bagmændene efter i sømmene,” siger Erik Østergaard.

Regeringen arbejder på en præcisering af forordningen, så der er klare og kontrollérbare regler. Det er netop budskabet i brevet fra sidste uge, hvor ministeren sammen med 6 andre EU-landes ministre har sendt et stærkt signal til EU-Kommissionen om at få afklaret reglerne, så misbrug kan undgås. Ministeren ser et stort behov for kraftige signaler over for Kommissionen, som tydeligvis har en anden opfattelse af fordele og ulemper ved cabotage.

Præciseringerne i Danmark er netop blevet til for at rette op på de mangler og uklarheder, som forordningen bærer præg af – men inden for forordningens ånd, oplyste ministeren i samrådet. Det drøftes nu med EU-Kommissionen, der er på vej med en åbningsskrivelse mod Danmark.

Ministeren redegjorde for de tiltag, der er taget af både hendes forgænger og hende selv på området – særligt i forhold til lovforslaget om højere straf for overtrædelser, der i øjeblikket er under behandling. Men det er ikke tilstrækkeligt, fastslog ministeren.

Cabotage hver dag året rundt
Det blev således gjort klart i udvalget, at problemet ikke så meget er den ulovlige cabotagekørsel, der skal straffes hårdere – og formentlig vil blive det med det lovforslag, der ligger. Problemet er den systematiske cabotagekørsel, der for tiden foretages 365 dage om året i alle døgnets timer.

Både ministeren og transportordførerne Henning Hyllested (EL) samt Kim Christiansen (DF) var inde på den såkaldte finske model, hvor hver aflæsning i Finland betragtes som en cabotagetur, og hvor der inden for 3 måneder kun må udføres 10 af sådanne ture. Pia Olsen Dyhr er positiv over denne fortolkning og mener, at det er en god definition. Men da Kommissionen og Finland i øjeblikket er i en dialog på dette punkt, vil den danske minister afvente en nærmere afklaring.

Og så kom der en opfordring fra Henning Hyllested om, at man samler endnu flere lande om en fælles skrivelse til Kommissionen, som yder opbakning til den finske model. Samtidig foreslog han, at forordningen ændres, således at der kun må køres én cabotage-tur inden for 7 dage.

Problemet for alle danske politikere er tilsyneladende, hvad der ligger i udtrykket om, at cabotage ikke må udføres løbende eller permanent, og hvad der menes med en cabotagetur og en international tur. Man kan derfor snyde, når forordningen ikke klart definerer, hvad der er svig og misbrug, som ministeren udtrykte det.

Statistik skaber myter
Der er også brug for bedre statistik, og dette er allerede rejst over for Kommissionen, oplyste transportministeren, da transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) rejste denne problematik ud fra synspunktet om, at manglende statistik kan skabe myter. Her var Enhedslisten enig og fandt det for dårligt, at EU-statistikkerne endnu ikke er kommet på plads. Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten, henledte opmærksomheden på, at siden 2006 er antallet af østeuropæiske lastbiler, der passerer de danske grænser mere end fordoblet, og det giver en formodning om, at der også foregår mere cabotage.

Det svenske forskningsprojekt med at registrere cabotagekørsel via en app blev også nævnt på udvalgsmødet i forbindelse med bedre statistikgrundlag. Ministeren fastslog, at projektet allerede nu tydeliggør, at der er et problem, og hun har ved selvsyn set et eksempel på en udenlandsk lastbil, der havde kørt 90 ture inden for kort tid. Ifølge ministeren tydeliggør app’en, hvad det er, der sker.