Cabotagerapport lægger op til svensk eftertanke

Rapporten fra den svenske forsker Henrik Sternberg om den omfattende cabotagekørsel i Sverige fik på dagens debatmøde på Almedalsveckan på Gotland ros med på vejen fra alle sider.

Både den svenske regering, oppositionen, arbejdsgiverne og fagforbundet modtog de kolde kendsgerninger positivt og der var udpræget enighed om, at det eksisterende EU-regelsæt simpelthen ikke er godt nok til at skabe det fornødne grundlag for fair konkurrence og rimelige arbejdsbetingelser på de svenske veje.

Henrik Sternberg indledte debatmødet med at redegøre for den videnskabelige metode, der har ført til, at 2.202 cabotagekørsler kan identificeres som værende på kant med lovgivningen. Det vel at mærke på kun halvanden måned og med de forhåndenværende rapportører, der har tilmeldt sig den særlige app baserede "tagging" af udenlandske lastbiler på de svenske veje.

Debat med modsat fortegn
"Debatten var en af de første egentlige politiske drøftelser af cabotage-problemet i svensk offentlighed. Det var interessant at overvære, at banen blev kridtet op på samme måde som i Danmark blot med modsat politisk fortegn", siger DTLs underdirektør Ove Holm.

Han peger på, at socialdemokraterne i Sverige er i opposition og vil her og nu have gjort noget proaktivt for at få ændret EU-reglerne og den svenske regerings tolkning af reglerne. Det blevet slået klart fast af trafikordfører for de svenske socialdemokrater Anders Ygeman. 

Den svenske infrastrukturministers udsending på mødet – statssekretær Ingela Bendrot – som altså repræsenterede den borgerlige regering, erkendte noget fodslæbende problemet men lænede sig først og fremmest op ad den undersøgelse, som regeringen selv har sat i gang, og som forventes til december.

I debatten indgik forslag om bestilleransvar, klampning af lastbiler (tilbageholdelse ved låsning af hjul), større bøder, øget kontrol fx ved gps-baseret afgiftssystem, time-out, skærpet fortolkning af reglerne i Sverige og skærpede EU-regler.

Miljøkonklusion overrasker
Arbejdsgiverrepræsentanten fra Biltrafikens Arbetsgiverförbund, vice VD  Anders Norberg, virkede noget overrasket over rapportens konklusion om, at de lempelige cabotageregler ikke indvirker positivt på miljø og klima men derimod øger udslippet fra transportsektoren. "Det var godt, at præcis denne del blev forklaret, for det så i øvrigt ud til, at de svenske arbejdsgivere noterede sig de øvrige budskaber i rapporten," vurderer Ove Holm, som desuden noterer, at arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden var enige om, at cabotage-problemerne vil se værre ud om to år, og at løsningerne ligger hos politikerne.

Forklaringen på den svenske miljøforværring bunder ifølge Ove Holm i tre forhold: Dels bruger cabotagebilerne ikke de svenske totallængder og vægtgrænser men de internationale standardmål, hvorved der skal køres flere ture. Dels bliver der taget gods fra jernbanen på de lange stræk, når transportprisen falder. Og endelig giver de billigere udenlandsk udførte ture ikke samme incitament til at optimere godshåndteringen på terminalerne.

Henrik Sternberg oplyste forsamlingen om, at han planlægger at fortsætte med et europæisk studie af cabotagekørslens indvirkninger på transportmarkedet. P.t. har han drøftelser med aktører fra Holland, Belgien, Norge, Finland og Danmark.