Cabotage: 30.000 vognmænd bag stop for liberalisering

På et møde tirsdag mellem sammenslutningen af de nordiske vognmandsorganisationer – Nordic Logistics Association og den tyske organisation Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik var der fuldstændig enighed om, at der efter de nuværende omstændigheder på transportmarkedet ikke er plads til en yderligere liberalisering af cabotagekørslen.

”Både NLA og BGL har den klare opfattelse, at andre tiltag er nødvendige, før EU må og skal fortsætte en yderligere liberalisering af vejtransportmarkedet”, hedder det i en fælles erklæring fra de to organisationer, der repræsenterer 30.000 vognmænd i de nordiske lande og Tyskland.

”Der er behov for en konsolidering af det nuværende marked og en yderligere harmonisering af konkurrencebetingelserne såsom lønomkostninger og sociale forhold med henblik på at tillade vores vejgodstransportører at drive virksomhed, der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige”, fastslår erklæringen.

Flodbølge af billig transport
”Organisationernes holdning er udtryk for en reel bekymring for, at vores nationale virksomheder drukner i en flodbølge af social dumping, dårlige rammevilkår og miljømæssig ligegyldighed – alt sammen i jagten på den billigste transport i et marked, hvor godsmængderne frem mod 2020 bliver mere end fordoblet på det europæiske marked”, forklarer formand for NLA og adm. direktør i DTL Erik Østergaard.

Han fortsætter: ”Mødet gav en klar indikation af, at de tyske vognmandsvirksomheder i hjertet af Europa slås med de samme problemer, som vores egne virksomheder, der befinder sig i randen af det Indre Marked. Det er bekymrende og må give Kommissionen anledning til alvorlige overvejelser om, hvilket udspil man vil lægge for dagen”.

SMV’ere forsvinder
I erklæringen fra organisationerne fastslås det, at Cabotagekørsel må og skal være et instrument med begrænset og midlertidig karakter og hægtet op på en forudgående international transport – netop for at sikre fair og lige konkurrencebetingelser mellem medlemslandene i EU.

Prof. Dr. Karlheinz Schmidt, der er adm. direktør for BGL og dermed repræsentant for 10.000 tyske vognmænd, konstaterer, at hvis den præmis om cabotagens midlertidige karakter ikke fastholdes, frygter man for konsekvenserne for hovedparten af de mellemstore virksomheder og deres eksistens i de respektive lande:

”De vil forsvinde ud af store dele af transportmarkedet. For begge organisationer vil en yderligere åbning uundgåeligt lede til en forværring af den sociale dumping i EU”, udtaler BGL-direktøren.