Bøder ligegyldige hvis erhvervet forsvinder

”Mens ITD jamrer over bødestørrelserne for bagateller, ser de gennem fingre med at erhvervet undermineres” Så skarpt tegner DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard situationen op.

Arkivfoto: Per Daugaard

Med et flertal bestående af regeringspartierne og Enhedslisten bliver der fredag vedtaget en skærpelse af bødesatserne for overtrædelse af cabotagereglerne og godskørselsloven, hvor det anbefales at indføre bøder på 5.000 kr. for mindre alvorlige overtrædelser, på 15.000 kr. for alvorlige overtrædelser og på 35.000 kr. for meget alvorlige overtrædelser.

Der er – som DTL ved flere lejligheder har påpeget – både gode og mindre gode ting i lovændringerne.

”Det gode er, at forhøjelserne af bødestørrelserne for ulovlig cabotage er markante. Det er en vigtig sejr for DTL og for de vognmænd, der ønsker fair konkurrence i en dansk transportsektor, der kører på ordnede vilkår. Det knap så gode er, at bøderne også hæves for en række mindre forseelser. Det har DTL hele tiden påpeget”, fortsætter Erik Østergaard.

”Vi har ved flere lejligheder gjort transportministeren opmærksom på, at vi bakker utvetydigt op om den skærpede kurs mod ulovlig cabotage. Og DTL har ligeledes ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at den samlede pakke af lovændringer og bødeskærpelser ikke var hensigtsmæssig og altså rammer skævt. Det har et flertal i Folketinget så ikke ment.”

På et samråd i Transportudvalget i går kom det frem, at der er tale om godt 400 sager. ”Men dét er jo kun de sager, der er kendt. Bag ved det tal ligger der jo alle de sager, som ikke fanges op i kontrollen”, pointerer Erik Østergaard.

”Så jeg synes, det er rent hykleri, når visse aktører i vognmandsbranchen klynker over bødestørrelserne for bagateller. Jo, det er da ærgerlige penge – men man kan jo undgå det, hvis man har tingene i orden. Og i DTL har vi ikke fået henvendelser om den slags sager, der udløser bagatelbøderne. Problemet er jo den ulovlige cabotagekørsel, og jeg fatter ikke de organisationer, der er parat til at sælge hele erhvervet”, fortsætter Østergaard.

”For vognmænd, der ikke selv bedriver ulovlig cabotage, risikerer den umiddelbare virkning af lovændringerne jo også at handle om de mindre forseelser. Lokalformændene deler derfor DTL’s kritik af lovpakkens sammensætning. Men i baglandet er man selvfølgelig også optaget af at få gjort noget ved den ulovlige cabotagekørsel. Og hvis man ikke får slået hårdt ned på det, så er det hele transporterhvervet, der er på spil, og så kan det være ligegyldigt, hvor store bøderne i øvrigt er”, slutter Erik Østergaard.