Behersket modtagelse af sanktionsændringer

”Det virker ulogisk, at vognmandens objektive straffeansvar for bagatelagtige og meget alvorlige overtrædelser er den samme”.

Det siger DTLs chefkonsulent Frank Davidsen i en kommentar til det lovforslag, der er fremsat af justitsministeren om ændringer i sanktioner for at have fejlbetjent kontrolapparatet i lastbilen.

Det objektive ansvar betænkeligt
Chefkonsulenten peger dermed på, at sanktionen mod vognmanden fortsat ligger fast på 6.000 kr. uanset hvor ubetydelig en fejl, chaufføren har begået. ”Det er måske nok netop et udtryk for, at der ikke her skal foreligge skyld fra vognmandens side, før bøden udløses – men at der blot sker en automatstraf.

Og vi er så tilbage i spørgsmålet, om det er rimeligt, at det objektive ansvar overhovedet bliver anvendt ved bagatelforseelser, der skyldes fejltagelser, som i et eller andet omfang altid vil være der. Vi mener, at det er betænkeligt og slet ikke står mål med det trafiksikkkerhedsmæssige sigte, som lovgiver ynder at flage med”, siger Frank Davidsen.

For høje bøder og frakendelse
Lovforslaget laver en graduering af bøderne til chaufføren inden for 3 kategorier – nemlig 2, 3 og 4.000 kr. Det er i sig selv en forhøjelse af nuværende bødeniveau. DTL har samtidig svært ved at se logikken i, at bøderne for fejlbetjening nu skal ligge over fx det niveau på 2.000 kr., som færdselsloven i forvejen opererer med ved kørsel frem mod rødt lys - som er en særdeles risikabel adfærd.

Når det angår selve frakendelsen af førerretten, har alle branchens organisationer altid arbejdet for, at der som udgangspunkt ikke bør ske frakendelse ved overtrædelse af kontrolapparatforordningen – med mindre det er tydeligt, at der er tale om bevidst snyd ved manipulation.

Den del er der nu blødt op på, da der skal 12 i stedet for 6 overtrædelser til at fremkalde en betinget frakendelse, ligesom muligheden for ubetinget frakendelse fjernes – medmindre tilfældet er særligt groft, eller chaufføren allerede har en betinget frakendelse.

”Det ændrer ikke DTLs opfattelse af, at frakendelse kun hører hjemme i sanktioneringen af materielle overtrædelser – altså hvor der enten er holdt for kort hvil eller pause eller kørt for længe”, fastslår Frank Davidsen.