Arbejdsudlejeskat har fundet fornuftigt leje

DTL er tilfreds med, at det bliver slået fast, at hvis en dansk vognmand lejer en chauffør til at køre en af sine biler for eksempel gennem et chaufførvikarbureau, så skal der svares skat af arbejdsudleje.

"Der ses en stigende tendens til, at udenlandske chauffører befinder sig på danske lastbiler, og denne melding fra SKAT må også give politiet og SKAT grundlag for at kigge nærmere på fænomenet under vejkontrollerne”.

Det siger DTLs underdirektør Ove Holm i en kommentar til SKATs netop udsendte forslag til præcisering af forståelsen af reglerne om at svare skat af arbejdsudleje. En sag, der før sommerferien gik i selvsving ikke mindst på grund af, at det kom frem, at SKAT anså alle internationale transporter for skattepligtige til Danmark.

Nu står det klart, at danske vognmandsvirksomheder kan købe og sælge internationale transporter med udenlandske kolleger uden at blive omfattet af reglerne om skat af arbejdsudleje.

Som udgangspunkt skal der heller ikke afregnes skat af arbejdsudleje for udenlandske chauffører, der lovligt udfører cabotage eller kombineret transport.

Men hvis en dansk vognmandsvirksomhed reelt råder over en udenlandsk chauffør og lastbil på samme måde som virksomhedens egne lastbiler og chauffører, så skal der efter forslaget tilbageholdes arbejdsudlejeskat.

Bedre sent end aldrig
Ove Holm anser forslaget for en fornuftig håndtering af den lov, der trådte i kraft for næsten et år siden. Men det kan undre, at det har taget så lang tid at få tingene på plads, og at vognmænd, der udfører internationale kørsler, har skullet vente sommeren over med at få en afklaring, mener han:

”Der har været tale om et uskønt forløb, hvor SKAT har ladet virksomheder svæve i uvished, og det må vække til eftertanke, når lignende lovinitiativer sættes i søen.”

Ove Holm peger på, at transporterhvervet er kendetegnet ved, at der i vid udstrækning sker køb og salg af transportydelser indbyrdes mellem virksomhederne blandt andet med henblik på at undgå tomkørsel – og at det sker løbende mellem selvstændige virksomheder på tværs af grænserne.

Men bedre sent end aldrig, og efter DTLs opfattelse vil det fremlagte forslag fra SKAT give den nødvendige afklaring.

Det såkaldte ”styresignal” fra SKAT, vil komme til at gælde for aftaler om arbejdsudleje, der indgås eller ændres fra efter den 19. september sidste år, hvor lovændringen trådte i kraft. Ifølge Ove Holm er der en høringsperiode frem til 9. september, hvorefter styresignalet udsendes i endelig form.