50 ton totalvægt på 6-akslede vogntog fra 1. januar

Julehumøret hos vognmandsbranchen sættes en tak i vejret med Trafikstyrelsens seneste ændring af dimensionsbekendtgørelsen.

I bekendtgørelsen indgår nemlig muligheden for fra 1. januar 2014 at læsse to ton ekstra på 6-akslede vogntog, så totalvægten kommer op på 50 ton.

Et årelangt arbejde for at få totalvægten op fra 48 til 50 ton på 6-akslede vogntog er dermed lykkedes. Muligheden for at udnytte eksisterende materiel endnu bedre udløser ros fra DTLs administrerende direktør Erik Østergaard:

”De to ton ekstra på ladet er meget velkomne, da vognmandserhvervet ikke ligefrem vælter sig i penge. Bankerne står heller ikke i kø for at låne ud til investeringer i nyt materiel, så herfra skal lyde en stor tak til ministeren, de transportpolitiske ordførere og Trafikstyrelsen.

Samtidig får vognmandserhvervet mulighed for at yde sit vigtige bidrag til den produktivitetsfremgang i Danmark, som alle sukker så meget efter. En satsning på øget totalvægt har da også været et af DTLs forslag, som Produktivitetskommissionen har gjort til en af sine anbefalinger. Samtidig vil det bidrage til en mindre belastning af miljø og klima”.

Der er hos Erik Østergaard ingen tvivl om, at tidspunktet for at udnytte kapacitetsforøgelsen er det helt rigtige. ”Selv om det går langsomt, så begynder vi at ane et økonomisk opsving i Danmark. Hvor dansk økonomi kun kommer til at vokse med 0,4 pct. i år, så lyder prognoserne på ca. 1,5 pct. næste år – og lidt mere i 2015”, vurderer han.

Rigtigt meget gods kører med enten 6- eller 7-akslede vogntog – fx byggematerialer, jord, sand, sten, grus, landbrugsprodukter, foder, korn, fødevarer, olieprodukter, på lad, i tank og i containere. De to ekstra tons på ladet får derfor en ganske bred effekt.

Forhøjelse fra 54 til 56 ton totalvægt på 7-akslede vogntog kommer først til at falde på plads et stykke inde i det nye år. Der tilbagestår nemlig en politisk forhandling i Folketingets Transportudvalg.

Se ændringerne her.