Økonomisk optimisme er mavefornemmelser

Danske Banks cheføkonom Steen Bocian maner i dag i dagbladet Børsens logistiktillæg til besindighed og realisme i transportbranchen med hensyn til de økonomiske fremtidsudsigter – og det er der ifølge DTLs underdirektør Ove Holm rigtig god grund til at lytte til:

”Ja, der kan godt synes at være en spirende optimisme, men som i et meget tidligt forår er det mest mavefornemmelser, og det kan vare lang tid, før økonomien står i fuldt flor på en måde, der smitter af på transporten. Det er primært den fortsatte økonomiske usikkerhed og tillidskrise hos forbrugere og virksomheder, som svækker efterspørgslen, og ren optimisme fylder ikke lastbilerne på en måde, så man kan tale om vækst – kun om overlevelse”!

Flere indikatorer

Ove Holm henviser til trafiktællingerne på Storebæltsbroen og kattegatfærgerne mellem Vest- og Østdanmark samt momsstatistikken for vognmandserhvervets indenlandske omsætning. Begge opgørelser viser stagnation - og det er totalopgørelser og ikke blot en stikprøvebaseret statistik.

Samtidig står Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for transporterhvervet på negative forventninger til omsætning og beskæftigelse.

Der er heller ikke meget fremgang i bestanden af nyregistrerede lastbiler og trækkere, da utrolig meget kapacitet er blevet trukket ud af branchen:

”Antallet af nyindregistreringer står stille og har gjort det et stykke tid. På grund af den økonomiske usikkerhed foretages kun helt nødvendige, uopsættelige udskiftninger af materiel, men ikke investeringer i en udvidelse af kapaciteten”, vurderer Ove Holm.

Han peger også på, at selvom antallet af konkurser i vejgodstransporten er faldet med mere end en tredjedel, ligger det fortsat ubehageligt højt - selvom kurven igen er knækket i de sidste par måneder. Det er især den manglende efterspørgsel og vanskeligheder ved at opnå adgang til kapital, som plager landtransporten.

Bevar arbejdspladser

”Taler vi dansk transporterhvervs fremtidsudsigter, så er det afgørende at få hold på problematikken om de liberale cabotageregler og dermed konkurrencefladen til de udenlandske transportoperationer i Danmark. Vækst er også at bevare danske arbejdspladser i Danmark.

Alt andet lige kan danske vognmænd nemlig gennem deres kompetencer og erfaringer godt lege med. Men er det ikke på samme betingelser, køres de af banen, og skatteindtægterne forsvinder ud af landet”, udtaler Ove Holm.