Øget totalvægt i det nye år

Folketingets forligspartier mødes først i det nye år for at tage stilling til spørgsmålet om øget totalvægt for 7-akslede lastvogntog.

"Vi har fået besked om, at forligspartierne først mødes om de 56 tons i det nye år. Så vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu" siger erhvervspolitisk chef i DTL, Ove Holm.

I foråret iværksatte Vejdirektoratet en analyse af perspektiverne i en forøgelse af totalvægten for 6- og 7-akslede lastvogntog til gavn for såvel miljøet som produktiviteten i lastvognsbranchen. Men travlhed og mødeplanlægningen i Folketinget gør, at sagen først drøftes efter nytår.

"Jeg ved godt, at der er mange DTL-vognmænd, der står og tripper for en afklaring af de 56 tons totalvægt, men vi må afvente. Jeg vurderer ikke, at der nogen problemer, for så vidt angår indholdet. Det går bare ikke helt så hurtigt, som det skulle have gjort", fortsætter Ove Holm. Inden den planlagte forhøjelse af totalvægten kan træde i kraft, skal Trafikstyrelsens "dimensionsbekendtgørelse" nemlig justeres.

Aftale er på plads
Trafikstyrelsen og Kommunernes Landsforening har forhandlet en aftale på plads, hvorefter der fra årsskiftet 2013/2014 skal indføres en forhøjelse af den maksimalt tilladte totalvægt fra 48 til 50 ton for 6-akslede vogntog, og denne del kommer forventeligt på plads ved årsskiftet.

Med hensyn til 56 tons totalvægt for 7-akslede vogntog har Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen fået belyst konsekvenserne af en totalvægtsforøgelse på to ton - specielt med henblik på konsekvenserne for belægninger, bygværker og samfundsøkonomien.

 "Vi vil informere nærmere om de 56 tons, men vi forventer ikke noget nyt i sagen på denne side af juleferien" slutter Ove Holm.