Størrelsen tæller

Det er som bekendt ikke altid størrelsen, der betyder noget, men når der skal ske bekæmpelse af det organiserede sorte arbejde, så ligger djævelen i detaljen.

Man skal med andre ord kende skriften på døren, når man i fremtiden sætter sig ind i en varebil.

Fra 1. januar 2013 skal alle biler på gule plader op til 4 tons totalvægt nemlig have synligt firmanavn eller logo samt CVR-nummer. Udenlandske varebiler skal synligt i bilens forrude have dokumentation for deres registrering i RUT-registeret.

”Reglerne begrundes fra myndighedernes side med bekæmpelsen af sort arbejde og social dumping, hvilket i sig selv er prisværdigt nok i denne tid,” lyder det fra DTLs chefjurist John Roy Vesterholm.

7 cm forskel
Men da grænsen mellem lastbil og varebil skiller ved 3,5 tons totalvægt, kommer godskørselslovgivningens krav til bogstavstørrelsen ind over.

John Roy Vesterholm: ”Bogstaver og tal på varebilen skal være mindst tre cm høje – men er bilen over 3,5 tons og dermed en lastbil, skal virksomhedens navn dog på grund af godskørselslovgivningen stå med ti cm høje bogstaver. Det er nemlig reglerne, når man kører gods for fremmed regning”.

Derfor er det ifølge chefjuristen om at holde tungen lige i munden, når skiltemaleren skal i gang med penslen!

Ikke logo på lastbil
Der er også andre forhold, der berøres af skillelinjen mellem bil og lastbil: Vejer bilen 3,5 tons eller mindre, må man godt bruge et forkortet navn, der er en del af det officielle navn – eller et entydigt identificérbart logo. Det må man ikke, hvis der er tale om en lastbil – for dér stiller godskørselslovgivningen krav om det fulde navn.