Fortsat gratis motorvejstoiletter

Transportminister Henrik Dam Kristensen fastholder gratisprincippet for toiletterne på både ubemandede og bemandede rastepladser.

I et svar til Transportudvalget på et spørgsmål fra Venstres Hans Chr. Schmidt gør ministeren klart, at han er imod indførelsen af betaling for brug af toiletterne. ”Det er en god service at kunne tilbyde trafikanterne gratis brug af toiletterne.” hedder det.

Ministeren henholder sig også til, at det allerede er en forpligtelse for koncessionshaverne at tilbyde gratis og renholdte toiletter. På ubemandede rastepladser har Vejdirektoratet opgaven.

DTL er enig i at fastholde gratisprincippet.

»Når det er sagt, så kunne ministeren samtidig indskærpe, at de ansvarlige for toiletternes renholdelse lever op til deres ansvar. Men at indføre brugerbetaling kan medføre en stigning i anvendelsen af alternative muligheder til toiletterne, og det er ikke nogen farbar vej,« siger DTLs chefjurist John Roy Vesterholm.