EU-vismænd udsender rapport om markedsadgang

”NLAs holdning til cabotage er klar: Det kan aldrig have været hensigten, at de nye cabotageregler skulle medføre, at et helt nationalt erhverv forsvinder.

Cabotage er en undtagelse til reglen om at etablere sig. På den måde har de nye regler for cabotage allerede tilladt mere fleksibilitet end tidligere for en vognmand. Men at bruge cabotagereglerne til ad bagvejen at fjerne enhver form for krav om etablering eller national kontrol, er at nedbryde det indre marked for vejtransport man allerede har opbygget”.

Det siger formand for NLA og adm. direktør i DTL Erik Østergaard, i en kommentar til en rapport udarbejdet af en gruppe vismænd udpeget af EU-Kommissionen som et led i forberedelserne til Kommissionens egen rapport om markedsadgangen, der skal foreligge med udgangen af 2013. Vismandsrapporten er nu blevet offentliggjort, og Nordic Logistics Association (NLA) hilser det velkomment, at grundlaget er skabt for en grundig og omfattende debat om fremtidens indre marked for vejtransport.

Handler om mere end cabotage
”Det er dog vigtigt at understrege, at rapporten fra vismændene handler om mere end cabotage og adgang til markedet. Den har haft mulighed for at se på alle aspekter af det indre marked. Rapporten fortjener derfor, at blive studeret nøje, før NLA kommenterer i detaljer på rapporten eller på kommentarerne fra Kommissionen. Men NLA agter at bidrage konstruktivt til den kommende debat”, siger Erik Østergaard.

NLAs grundholdning er en fair konkurrence på lige vilkår for alle vognmænd i EU. Med lige vilkår menes udligning af forskellene, hvad angår sociale forhold, sanktioner og kontrol, anvendelse, implementering og fortolkning af lovgivning, skatter og afgifter, finansielle incitamenter mv.

Erik Østergaard mener, at tiden er kommet til at se på de reelle forhold, der afgør pris og vilkår i vognmandserhvervet: ”Kommissionen bør se på, om det giver mening kun at regulere en del af vejtransportbranchen, nemlig vognmændene, når andre dele af branchen kan operere udenfor reglerne og uden tilsyn af nogen form. Det gælder både, hvad angår f.eks. køretøjstyper, vægtgrænser og bæredygtighed, og hvad angår ansvar for, at regler overholdes i forbindelse med en transport. Transport-og logistik virksomheder kan levere meget, men kunderne og speditørerne skal være villige til at betale, producenterne skal levere renere køretøjer, infrastrukturen skal sikre en effektiv afvikling af trafikken mv.”

Afgifter løser ikke udfordringerne
Endelig understreger Erik Østergaard, at det ikke er holdbart at tro, at fremtidens udfordringer for transportpolitikken lokalt, nationalt eller i EU kan løses ved at lægge afgifter på vejtransport - eller ved at lægge afgift på godstransport for at løse problemerne med persontransport eller manglende godstransport med andre transportformer. ”Så længe der ikke er alternativer, vil det være en skat på mobilitet til skade for vækst og beskæftigelse i EU og til skade for den vognmand, der forsøger at opbygge en bæredygtigt, effektiv forretning, baseret på nationale og EU regler i det land han eller hun kører i”, slutter han.