Dommerkomité klar til Årets Transportvirksomhed 2013

Konkurrencen Årets Transportvirksomhed vil i 2013 få en dommerkomité, som blandt de indstillede virksomheder skal udvælge 6 kandidater, der skal dyste om nomineringen til titlen.

Kontorledere, redaktør og iværksætter
Dommerkomiteen vil først og fremmest udgøres af kontorlederne for DTLs servicekontorer: Christian B. Hansen fra Region Øst, Allan Andersen fra Region Syd, Brian Svendsen fra Midt/Nord og Niels Erik Nielsen fra Hovedstaden. Desuden deltager redaktør Gwyn Nissen fra Danmarks Transport Forlag, som også er konkurrencens mediepartner. Endelig vil den 6. dommerplads blive udfyldt af Jakob Engel-Schmidt, der er direktør i Dansk Iværksætter Forening.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard betegner dommerkomiteens sammensætning som meget velegnet til at udvælge dem med de bedste ideer blandt de indstillede virksomheder: ”Med den nedsatte dommerkomité er konkurrencen med servicekontorerne sikret en bred og mangeårig erfaring inden for vognmandsvirksomhed og med vores mediapartner et godt kendskab til, hvad der rører sig på transport- og logistiksiden i bred forstand. Valget af en repræsentant for iværksættermiljøet skal netop signalere, at dem, der går videre, gør det på baggrund af noget ekstraordinært”.

Forskellig fra de andre
Erik Østergaard peger samtidig på, at det at kunne adskille sig fra andre, er blevet en vigtig forudsætning for at tiltrække og fastholde kunder i butikken – og for at holde omkostningerne nede.

I 2013 skal årets transportvirksomhed derfor findes blandt de af DTLs virksomheder, der har udviklet en forretningsidé, opfindelse eller arbejdsmetode, som skal være anvendt i praksis og give virksomheden værdi. Det kan fx være lavere sygefravær, øget indtjening, positiv omtale, rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere, en teknisk udvikling af materiellet, socialt arbejde til gavn for samfundet eller en håndsrækning til miljøet gerne med potentiale til at gavne andre i branchen.

Har du en virksomhed, der bør indstilles til konkurrencen?

Så klik på dette link