Bekymring i Bruxelles for transportmarkedet

De europæiske transportarbejdere i ETF går nu sammen med den internationale repræsentant for vognmændene – IRU – og udtrykker ønsket om, at ændringer i EU-reglerne om adgang til transporterhvervet skal følges af harmoniseringstiltag på særligt områderne for kontrol og håndhævelse samt det sociale og afgiftsmæssige område.

”Uden disse forudsætninger risikerer ændringer i cabotagereglerne at få en negativ indvirkning på fair konkurrence og transportsektorens bæredygtighed”, hedder det i udtalelsen, der samtidig gør det klart, at de nugældende regler i mellemtiden bør håndhæves.

Direktør Søren H. Larsen fra Nordic Logistics Association (NLA) understreger, at det sådan set er ganske enestående, at arbejdstager og arbejdsgiver bliver enige om den slags fælles erklæring, som udtryk for en fælles bekymring for markedets tilstand.

”På grund af de sociale parters traktatfæstede rolle i EU-samarbejdet, er Kommissionen tvunget til at tage hensyn til udtalelsen på en eller anden måde” konstaterer NLA-direktøren.