Nyheder

Der meldes stadig om nye tilfælde af voldsomme kvæg, når dyrene efter reglen skal skilles ad i handyr og hundyr under transporten til fare for både landmænd, chauffører og dyrene selv.

Det første møde i den længe ventede Trængselskommission blev afholdt i går, hvor kommissionens 28 medlemmer, under ledelse af formanden for kommissionen Leo Larsen, adm. direktør for Sund- og Bælt og tidligere departementschef i Miljøministeriet, var trukket i arbejdstøjet og tog hul på planlægningen af kommissionens arbejde.

Den forsøgsordning med modulvogntog, som Forbundstrafikministeriet i Berlin havde sat i søen i januar 2012, står ved magt i den form, som den var fastlagt i en forbundsbekendtgørelse om vejnettet og betingelser for deltagelse i forsøget i øvrigt.

EUs transportministerråd er nu blevet enige om en fælles tilgang til revision af den digitale fartskriver – tachografen – der betyder en styrkelse af betjeningen og kontrollen af apparatet i fremtiden.

DTL er blevet hyret af Næstved Kommune til at undervise fire af kommunens vognmænd i energirigtig kørsel samt rådgive virksomhederne i brug af energibesparende tiltag til lastbilerne.

Vognmænd på Fyn og i Jylland har, ligesom de sjællandske, mulighed for at blive medlem af en DTL-lokalforening uden at skulle betale indskud. Tilbuddet til interesserede medlemmer gælder i resten af 2012.