Nyheder

På et møde i Trafikstyrelsen i foråret påtog DTL sig at facilitere et uformelt temamøde for relevante praktikere med særlig interesse i højresvingsulykker.

De seneste tal fra Danmarks Statistik for godstransporten med jernbane i 1. kvartal 2012, som DTL har analyseret, viser, at godstransporten med jernbane nu tydeligt kan mærke den seneste tids økonomiske tilbageslag.

Når DTLs medlemmer i Region Øst kommer på den anden side af sommerferien, kan de se frem til meget mere medlemsservice. DTL har nemlig hertil ansat den 40 årige Jesper Ilsø som ny konsulent med udgangspunkt fra kontoret i Rønnede.

Der meldes stadig om nye tilfælde af voldsomme kvæg, når dyrene efter reglen skal skilles ad i handyr og hundyr under transporten til fare for både landmænd, chauffører og dyrene selv.

Det første møde i den længe ventede Trængselskommission blev afholdt i går, hvor kommissionens 28 medlemmer, under ledelse af formanden for kommissionen Leo Larsen, adm. direktør for Sund- og Bælt og tidligere departementschef i Miljøministeriet, var trukket i arbejdstøjet og tog hul på planlægningen af kommissionens arbejde.