Nyheder

Dansk Folkeparti med partiformand Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand Peter Skaarup og trafikordfører Kim Christiansen i spidsen har den 9. oktober fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, som lægger op til at indføre en kontrolpraksis med en karensperiode på 7 dage ved udførelse af cabotagekørsel i Danmark.

Håndværksrådet, Danske Speditører og Dansk Transport og Logistik advarer nu i en pressemeddelelse imod, at Folketinget vedtager en lov om, at betalingsfrister i erhvervsforhold frit kan aftales til op til 60 dage – endda med mulighed for endnu længere frister.

På sit seneste møde den 4. oktober besluttede Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler blandt andet, at der skal kigges nærmere på håndhævelsen af reglerne for dyretransport samt følgebiler og ledsageruddannelse ved særtransporter.

Regeringens lovprogram fremsat ved folketingsårets start indeholder rigeligt med indikationer på, at transporterhvervet kan forberede sig på nye omkostninger og sværere erhvervsbetingelser drevet af den danske stat.

Det danske forsøg med modulvogntog, som har kørt i snart 4 år, har været en succes, også samfundsøkonomisk – og der er fortsat er stor interesse for at deltage blandt transportvirksomhederne.

29. september 2012

Nordisk sammenhold i Oslo

Nordic Logistics Association afviklede torsdag/fredag sin første ordinære generalforsamling og møde i Oslo siden stiftelsen i januar måned i år.