Nyheder

Næstformand Ole Bang lod i sin beretning følelserne for foreningsarbejdet få frit løb. Den sønderjyske vognmand fra Haderslev, var imponeret over fremmødet på generalforsamlingen: -Det gør mig stolt af at være medlem af DTL, at vi kan samle så mange mennesker og være med til at sætte så megen dagsorden.

-Det er et 20-års jubilæum, vi kan markere i god form, fastslog DTL formand Martin Danielsen på DTLs generalforsamling i København. Formandens ord faldt efter åbningstale af statsminister Lars Løkke Rasmussen og en god debat blandt førende kandidater til det kommende valg til Europa-Parlamentet.

Vi sætter befolkningens tillid til det indre marked på spil, hvis vi ikke forhindrer brodne kar i at udfordre den danske model, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han talte til DTL’s generalforsamling lørdag.

Det var stærkeste opstilling af EP-kandidater der i dag debatterede EU's rolle i problemerne med unfair konkurrence og social dumping i forbindelse med DTL-Danske Vognmænds generalforsamling på Hotel SAS Radisson Scandinavia i København

DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard, var her til eftermiddag til møde med Transportkommissær Violeta Bulc om sikre og komfortable overnatningsmuligheder for chauffører. Ikke kun Danmark slås med problemer.

Det bliver næppe den siddende regering, der kommer til at gennemføre de 63 forslag, som 3-partiregeringen har lagt frem. Men perspektiverne er gode, for langt de fleste forslag vil med de blå partiers kurs utvivlsomt kunne få flertal efter valget.

DTL og Kran Blok Erfa er tilfredse med Færdselsstyrelsens forslag til kommende ændringer af bekendtgørelsen om særtransport med hensyn til forøgelse af breddekravet og kørsel med armeringsnet. Til gengæld vil ændringerne gøre det endnu mere aktuelt at få foretaget en bred og gennemgribende revision af bekendtgørelsen, mener særtransportbranchen.

Regeringen ønsker med sit nye affaldsudspil kort før folketingsvalget, at Danmark forebygger og genanvender en større andel af affaldet og sender meget mindre til forbrænding. Det forudsætter en styrket indsats inden for genanvendelse, hvor Danmark forbrænder en alt for stor andel af affaldet til skade for miljøet og klimaet.

Så bliver lastbilernes mulighed for at køre 80 km/t på landeveje en realitet. Folketinget vedtog i dag lovforslag L 186 om at forhøje hastighedsgrænsen for både lastbiler og lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km/t på veje uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.