Nyheder

Regeringens lovprogram fremsat ved folketingsårets start indeholder rigeligt med indikationer på, at transporterhvervet kan forberede sig på nye omkostninger og sværere erhvervsbetingelser drevet af den danske stat.

Det danske forsøg med modulvogntog, som har kørt i snart 4 år, har været en succes, også samfundsøkonomisk – og der er fortsat er stor interesse for at deltage blandt transportvirksomhederne.

29. september 2012

Nordisk sammenhold i Oslo

Nordic Logistics Association afviklede torsdag/fredag sin første ordinære generalforsamling og møde i Oslo siden stiftelsen i januar måned i år.

I et åbent brev til Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne i EU udtrykker sammenslutningen af Europæiske transportarbejdere ETF ønske om, at EU og landene indfører et egentligt cabotagestop – et såkaldt ”moratorium”.

Når de seneste tal fra Danmarks Statistik skal afkodes for at finde temperaturen i transporterhvervet for øjeblikket, er der ingen tvivl i sindet hos DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm.