Nyheder

05. december 2012

Størrelsen tæller

Det er som bekendt ikke altid størrelsen, der betyder noget, men når der skal ske bekæmpelse af det organiserede sorte arbejde, så ligger djævelen i detaljen.

Justitsminister Morten Bødskov (S) gav på et åbent samråd i dag i Folketingets Transportudvalg en redegørelse for realiseringen af planerne om at styrke kontrolindsatsen mod tunge køretøjer ved etablering af ”Det nye tungvognspoliti” – en omorganisering og omstrukturering med fokus på at øge kvantiteten og kvaliteten af tungvognskontrollerne.

Regeringens planer om 1. januar at indføre en afgift på indbetalte bidrag til erhvervssygdomme og udbetalte erstatninger til arbejdsulykker har fået særdeles knubbede ord med på vejen af mange erhvervsorganisationer og oppositionens partier i Folketinget.

Mens Rigsadvokaten kan oplyse, at der i perioden 2010-2012 er sket strafsanktionering i 178 sager om ulovlig cabotagekørsel og rejst 300 sigtelser i 2012, synes der at være en tendens til at betragte mangelfuld dokumentation hos chaufføren som en formalitet, der ikke betragtes som ”rigtig” ulovlig cabotage.