Nyheder

DTL arbejder i øjeblikket sammen med Dansk Erhverv på et kursusprogram for efteråret 2012, der vil blive tilbudt såvel DTL-medlemmer som ikke-medlemmer fra september måned.

Med et flertal på 62 mod 42 stemmer vedtog Folketinget i dag en ændring af godskørselsloven, der indebærer, at der oprettes et såkaldt overenskomstnævn bestående af 5 medlemmer – 4 udpeget af arbejdsmarkedets parter og en formand udpeget af Arbejdsretten.

DTLs adm. direktør ser frem til arbejdet i den Trængselskommisson, der nu er nedsat af regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Erik Østergaard har sæde i udvalget på vegne af Dansk Erhverv.

Først råbte Danmark, Norge og Sverige i forening vagt i gevær om udfordringen fra systematisk cabotage. I weekenden sluttede Finlands organisation SKAL sig officielt til kritikken med følgende slutning på den årlige generalforsamlings resolution:

Stadig flere udenlandske lastbiler med dansk ejerskab krydser grænsen. Det viser en ny grænsetælling, som også viser, at hele 42 procent af trafikken fra Østeuropa nu er danskejet.

Det nuværende bødesystem for overtrædelse af kontrolapparatforordningen har nu fungeret siden 2005, og har været meget udskældt af vognmænd og chauffører, der opfatter det u-graduerede system som uretfærdigt.