Nyheder

”Jeg var mandag på besøg i kabinettet hos transportkommissær Siim Kalls, og her fra efterlyser man engagement fra den norske regering og de nordiske regeringer. Kommissionen hører kun fra os i branchen.”

”Det er mit klare indtryk fra gårsdagens drøftelse, at Kommissionen ikke blot har smidt papirerne fra sig og bare kigger på en fuld liberalisering i 2014.

EU-Kommissionen fastholder den fortolkning, som transportkommissæren hidtil er kommet med om totalvægt og grænsekrydsning – og det betyder, at det fortsat er tilladt for modulvogntog at krydse grænserne mellem to medlemsstater, hvis de ellers er enige om det.

03. september 2012

Bedre klima er ikke kompliceret

Man behøver ikke en miljøcertificering eller et forkromet energiledelsessystem for at gøre noget og opnå positive resultater både for miljøet og bundlinjen.

Regeringens udspil til finanslov for 2013 har meget lidt at byde på for transportens verden. DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm finder det bekymrende, at der er en entydig vigende tendens i budgettet for Transportministeriet – både overordnet set og på ministeriets forskellige underområder, som især omfatter infrastrukturen.