Nyheder

Ifølge DTLs søsterorganisation Svenska Åkeriföretag skulle der nu foreligge en endelig udgave af en ny trafikbekendtgørelse, der bringer de oprindelige muligheder for at anvende vægtgrænser over 40 ton på svenske veje i international kørsel.

Transportminister Henrik Dam Kristensen vil bede Vejtransportrådet om at vurdere fordele og ulemper ved en tilladelsesordning for varebiler. Det fremgår af et netop modtaget brev fra ministeren til DTL og 3F.

Den svenske regering har ifølge en pressemeddelelse fra det svenske Näringsdepartementet nu truffet beslutning om at ændre de svenske vægtregler, så det igen bliver tilladt at køre med totalvægte på mere end 40 ton i international trafik i Sverige.

”Vi slår vognmandsbranchen ihjel, hvis man liberaliserer cabotage og giver frit slag. Danske vognmænd har ikke samme rammevilkår på grund af skatte- og afgiftstrykket i Danmark”.

Ifølge oplysninger fra den svenske søsterorganisation Svenska Åkeriföretag er der nu for alvor sket gennembrud i sagen om svenske myndigheders forfølgelse af den svenske landsrets opfattelse af vægtreglerne ved international lastbilkørsel i Norden.

På trods af, at både de nordiske transporterhverv og de nordiske fagministerier er enige om at bringe en utilsigtet retstilstand med krav om kun 40 tons totalvægt i international godstrafik til ophør, står det svenske politi fast på en konsekvent håndhævelse af en dom fra den svenske landsret i Vest Sverige.

Problemerne med svensk politis håndhævelse af en svensk landsretsdom som et forbud mod grænsekrydsninger med over 40 tons totalvægt mellem Sverige og Danmark/Norge har nu sat gang i den svenske regering.

Danmarks største trafiksikkerhedskampagne, Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, deltog vanen tro på den årlige Falck-dag på Egeskov Slot i weekenden, og de mange mange børn fik igen en lidt større forståelse for, hvordan man bliver mere trafiksikker i mødet med store lastbiler i trafikken.