Nyheder

Folketingets behandling af et lovforslag, der skal gøre det lettere for virksomheder at få pengene ud af skyldnere, har fået de tre organisationer DTL, Håndværksrådet og Danske Speditører til at danne fælles front.

I en netop indgået finanslovsaftale mellem regeringen og Enhedslisten om styrkelse af indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel er der afsat yderligere 7,5 mio. kr. til kontrol af cabotagekørsel – ud over de 10 mio. kr, som er bevilliget til politiet i 2013.

ITD har i dag i en pressemeddelelse endnu engang udtrykt et tilsyneladende påtrængende behov for samling af branchen. I den anledning genudsendes hermed DTLs udmelding fra marts måned i år om samme emne. DTLs holdning er den samme i dag:

31. oktober 2012

NLA: Der må handles nu

Vejtransport er i en nedadgående prisspiral, som nogen forsøger at løse ved at finde arbejdskraft med lavere lønninger eller ringere sociale vilkår, eller sågar ved at snyde med køre- hviletid, overlæs osv.

29. oktober 2012

Ren tilståelsessag af ITD

Vi er i dag vidner til ITDs fejring af regeringens embedsmandsrapport om social dumping og samtidig vidner til, at ITD læser rapporten, som en vis herre læser Biblen.