Nyheder

”Fra DTL Dyrs side har vi kommunikeret, at der mangler retssikkerhed for chauffører og vognmænd, og det synspunkt har endelig grundfæstnet sig i debatten”, udtalte formand for DTL Dyr Stinne Møller Hansen på foreningens årlige generalforsamling lørdag.

På et møde tirsdag mellem sammenslutningen af de nordiske vognmandsorganisationer – Nordic Logistics Association og den tyske organisation Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik var der fuldstændig enighed om, at der efter de nuværende omstændigheder på transportmarkedet ikke er plads til en yderligere liberalisering af cabotagekørslen.

På sin sidste session i arbejdet med at få udarbejdet en rapport om adgang til markedet måtte Kommissionen konstatere, at der er en forskel i synet på transportmarkedets udfordringer – alt efter om udsigtspunktet er fra Kommissionskontorerne i Bruxelles eller fra rampen hos Europas vognmandsvirksomheder.

En af DTLs mærkesager – de mange registre, som danske vognmandsvirksomheder skal stå i for at kunne udøve deres daglige gerning – er blevet løftet ind i regeringens Virksomhedsforum via Dansk Erhverv.

I går blæste DTL til kamp mod en kommende kørselsafgift: Formand for Thy Vognmandsforening Egon Sørensen, Hanstholm, advarede i sin egenskab af formand for Beskæftigelsesrådet i Nordjylland beskæftigelsesministeren og skatteministeren imod konsekvenserne af afgiften i regionen.

En af DTLs mærkesager for 2013 er nu i fuld gang, nemlig kampen mod de 2,8 milliarder kroners afgift på at fragte varer i lastbil i Danmark.