Nyheder

29. oktober 2012

Ren tilståelsessag af ITD

Vi er i dag vidner til ITDs fejring af regeringens embedsmandsrapport om social dumping og samtidig vidner til, at ITD læser rapporten, som en vis herre læser Biblen.

Dansk Folkeparti med partiformand Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand Peter Skaarup og trafikordfører Kim Christiansen i spidsen har den 9. oktober fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, som lægger op til at indføre en kontrolpraksis med en karensperiode på 7 dage ved udførelse af cabotagekørsel i Danmark.

Håndværksrådet, Danske Speditører og Dansk Transport og Logistik advarer nu i en pressemeddelelse imod, at Folketinget vedtager en lov om, at betalingsfrister i erhvervsforhold frit kan aftales til op til 60 dage – endda med mulighed for endnu længere frister.

På sit seneste møde den 4. oktober besluttede Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler blandt andet, at der skal kigges nærmere på håndhævelsen af reglerne for dyretransport samt følgebiler og ledsageruddannelse ved særtransporter.