Nyheder

Det fremlagte finanslovsforslag bekræfter de bebudede 75 millioner årligt frem til 2017 til en bedre og mere koordineret kontrol af SKAT, politi og Arbejdstilsynet for at bekæmpe social dumping.

Transportminister Pia Olsen Dyhr kan regne med støtte fra DTL, når der skal udarbejdes en køreplan for, hvordan transportsektoren på kort og lang sigt skal arbejde frem mod regeringens målsætning om, at der skal ske en markant reduktion af CO2-udledningen på 40 pct. i 2020 sammenlignet med 1990.

Den 1. november tiltræder 43-årige Claus Perregaard stillingen som Public Affairs Manager i DTL, og han medbringer en righoldig erfaring i arbejdet med både politiske strategier og kommunikation fra sit tidligere virke.

Ved at øge lastbilernes totalvægt og øge udbredelsen af modulvogntogene vil transportbranche og samfund stå i en win-win situation. Øget lastekapacitet vil nemlig forbedre branchens produktivitet og konkurrenceevne, og miljøet slipper for en masse CO2.

Pia Olsen Dyhr
09. august 2013

Pia Olsen Dyhr et godt valg

Valget af Pia Olsen Dyhr (SF) som transportminister i stedet for Henrik Dam Kristensen (S) vækker glæde hos DTLs direktør Erik Østergaard.

En praksis med at flage biler og chauffører ud gennem en postkasse i Tyskland er ikke alene en udvej for trængte danske vognmænd i konkurrencen med de udenlandske transportudbydere i den internationale transport.

Produktionsbegrænsninger i form af især manglende efterspørgsel på transportydelser, mangel på arbejdskraft og til en vis grad også manglende finansieringsmuligheder præger transporterhvervet