Nyheder

ITD har i dag i en pressemeddelelse endnu engang udtrykt et tilsyneladende påtrængende behov for samling af branchen. I den anledning genudsendes hermed DTLs udmelding fra marts måned i år om samme emne. DTLs holdning er den samme i dag:

31. oktober 2012

NLA: Der må handles nu

Vejtransport er i en nedadgående prisspiral, som nogen forsøger at løse ved at finde arbejdskraft med lavere lønninger eller ringere sociale vilkår, eller sågar ved at snyde med køre- hviletid, overlæs osv.

29. oktober 2012

Ren tilståelsessag af ITD

Vi er i dag vidner til ITDs fejring af regeringens embedsmandsrapport om social dumping og samtidig vidner til, at ITD læser rapporten, som en vis herre læser Biblen.

Dansk Folkeparti med partiformand Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand Peter Skaarup og trafikordfører Kim Christiansen i spidsen har den 9. oktober fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, som lægger op til at indføre en kontrolpraksis med en karensperiode på 7 dage ved udførelse af cabotagekørsel i Danmark.