Nyheder

”En helt central pointe for DTL har i hele cabotagedebatten været, at der er et stort mørketal. Vi kender simpelthen ikke det fulde omfang af problemet. De officielle statistikker har i de seneste år ligget på ca. 3-4 pct., og 3F har fx tidligere skønnet, at det er op imod 20 pct. cabotagekørsel. Jeg tror, at sandheden ligger et sted derimellem.”

Synet af veje spærrede af tværstående lastvognstog i snefoget og rutebusser i grøfterne vækker kravet til lovpligtige vinterdæk af sin sommerdvale.

”Når et eksempel viser at en litauisk chauffør er forsynet med 4 id-kort og 4 falske kørekort og dermed kan køre uden at overholde køre-hviletidsbestemmelserne, så må politikerne vågne op. Det koster liv på vejene – og det undergraver danske vognmænds levebrød.”

Der er blevet fremlagt 365 ændringsforslag til Kommissionens forslag om revision af direktivet om vægt og dimensioner fremsat i august sidste år. De vil blive drøftet i EU-Parlamentet på et møde i Bruxelles i næste uge.

Norges store oppositionsparti, Arbeiderpartiet, har fremlagt et forslag med en række tiltag til at dæmme op for social dumping og kriminalitet i transportbranchen.