Nyheder

Det vil være en gammel kending af mange vognmænd i DTL-organisationen, når den 45-årige tidligere vognmand Kim Tatt Jakobsen fra Rom ved Lemvig den 1. maj tiltræder posten som leder af DTLs regionskontor Midt-Nord i Viborg.

Hovedstaden er vanskelig at færdes i med lastbil. Kommunens forståelse glæder DTLs direktør, der i denne uge tager på lastbiltur i København med Cyklistforbundets direktør.

DTLs adm. direktør og formand for Nordic Logistics Association Erik Østergaard har placeret sig centralt i et af de mest betydningsfulde organer i den internationale vejtransportorganisation IRU.

Løndumping fra østchauffører og cabotagekørslens konsekvenser for de nationale markeders tilstand bliver uden tvivl et centralt emne i valgkampen frem til valget til Europa-Parlamentet.

Udenlandske lastbiler går formentlig fri af lovens arm i skikkelse af afgift og bøde, hvis de under politiets kontroller gribes i ikke at have betalt vejbenyttelsesafgiften for at køre på de danske veje. Statskassen er dermed i risiko for at blive snydt for 10 – 20 mio. kroner om året.

Konkurrence er stimulerende, men ikke for enhver pris. Liberalisering af cabotagekørslen uden begrænsninger som oprindeligt tiltænkt af EU-Kommissionen ville have ført til alt andet end en sund konkurrence.