Nyheder

Udenlandske lastbiler går formentlig fri af lovens arm i skikkelse af afgift og bøde, hvis de under politiets kontroller gribes i ikke at have betalt vejbenyttelsesafgiften for at køre på de danske veje. Statskassen er dermed i risiko for at blive snydt for 10 – 20 mio. kroner om året.

Konkurrence er stimulerende, men ikke for enhver pris. Liberalisering af cabotagekørslen uden begrænsninger som oprindeligt tiltænkt af EU-Kommissionen ville have ført til alt andet end en sund konkurrence.

”En helt central pointe for DTL har i hele cabotagedebatten været, at der er et stort mørketal. Vi kender simpelthen ikke det fulde omfang af problemet. De officielle statistikker har i de seneste år ligget på ca. 3-4 pct., og 3F har fx tidligere skønnet, at det er op imod 20 pct. cabotagekørsel. Jeg tror, at sandheden ligger et sted derimellem.”

Synet af veje spærrede af tværstående lastvognstog i snefoget og rutebusser i grøfterne vækker kravet til lovpligtige vinterdæk af sin sommerdvale.