Nyheder

Regeringens planer om 1. januar at indføre en afgift på indbetalte bidrag til erhvervssygdomme og udbetalte erstatninger til arbejdsulykker har fået særdeles knubbede ord med på vejen af mange erhvervsorganisationer og oppositionens partier i Folketinget.

Mens Rigsadvokaten kan oplyse, at der i perioden 2010-2012 er sket strafsanktionering i 178 sager om ulovlig cabotagekørsel og rejst 300 sigtelser i 2012, synes der at være en tendens til at betragte mangelfuld dokumentation hos chaufføren som en formalitet, der ikke betragtes som ”rigtig” ulovlig cabotage.

Folketingets behandling af et lovforslag, der skal gøre det lettere for virksomheder at få pengene ud af skyldnere, har fået de tre organisationer DTL, Håndværksrådet og Danske Speditører til at danne fælles front.

I en netop indgået finanslovsaftale mellem regeringen og Enhedslisten om styrkelse af indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel er der afsat yderligere 7,5 mio. kr. til kontrol af cabotagekørsel – ud over de 10 mio. kr, som er bevilliget til politiet i 2013.

ITD har i dag i en pressemeddelelse endnu engang udtrykt et tilsyneladende påtrængende behov for samling af branchen. I den anledning genudsendes hermed DTLs udmelding fra marts måned i år om samme emne. DTLs holdning er den samme i dag: