Nyheder

DTLs næstformand Martin Danielsen skuede i sin beretning ud over det organisatoriske landskab, og han kunne konstatere, at med en fælles indsats vil det være muligt at samle endnu flere under en fælles sag.

DTLs formand gennem 7 år kunne efter en vel afsluttet generalforsamling modtage tilhørernes stående ovationer og hyldest for et fremragende stykke arbejde.

En ny cirkulæreskrivelse er nu officiel og offentliggjort på Retsinformation, og den slår fast, at tolerancegrænsen for totalvægten for køretøjer over 3.500 kg hæves fra 3 pct. dog maks. 1.500 kg til 6,0 pct. dog maks. 2.000 kg med ikrafttrædelse pr. 1. juni.