DTL anvender cookies

DTL.eu bruger cookies til at identificere trafikken på sitet. Hvis du har acceptereret cookies, kan du altid slette dem igen ved at klikke på linket nederst på sitet. Læs mere om cookies her.

Nyheder

Den forsøgsordning med modulvogntog, som Forbundstrafikministeriet i Berlin havde sat i søen i januar 2012, står ved magt i den form, som den var fastlagt i en forbundsbekendtgørelse om vejnettet og betingelser for deltagelse i forsøget i øvrigt.

EUs transportministerråd er nu blevet enige om en fælles tilgang til revision af den digitale fartskriver – tachografen – der betyder en styrkelse af betjeningen og kontrollen af apparatet i fremtiden.

DTL er blevet hyret af Næstved Kommune til at undervise fire af kommunens vognmænd i energirigtig kørsel samt rådgive virksomhederne i brug af energibesparende tiltag til lastbilerne.

Vognmænd på Fyn og i Jylland har, ligesom de sjællandske, mulighed for at blive medlem af en DTL-lokalforening uden at skulle betale indskud. Tilbuddet til interesserede medlemmer gælder i resten af 2012.

Som opfølgning på brevet til den norske regering i foråret om cabotagestop vedtog den norske vognmandsorganisation NLF i weekenden på organisationens landsmøde en officiel udtalelse om ulovlig cabotage.

Dansk Transport og Logistik deltager i Folkemødet på Bornholm. Lørdag klokken 13.00-15.00 får publikum, transportpolitikere, meningsdannere, journalister og andet godtfolk lejlighed til at køre præcisionskørsel med meterlange fjernstyrede lastbiler.

Med et flertal på 62 mod 42 stemmer vedtog Folketinget i dag en ændring af godskørselsloven, der indebærer, at der oprettes et såkaldt overenskomstnævn bestående af 5 medlemmer – 4 udpeget af arbejdsmarkedets parter og en formand udpeget af Arbejdsretten.