Nyheder

De to nye ministre – Mette Frederiksen som justitsminister og Henrik Dam Kristensen som beskæftigelsesminister – har et godt kendskab til transporterhvervets udfordringer, og det er sammen med den meget offensive Magnus Heunicke på transportministerposten et stærkt trekløver for vognmændene, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Den danske transportminister Magnus Heunicke har på et møde i dag blandt EU’s transportministre i Luxembourg fremlagt en række konkrete forslag til en fortsat skærpet kurs over for ulovlig cabotage.

Forlydender i pressen lader vide, at den danske kandidat til konkurrencekommissærposten, Margrethe Vestager, allerede nu kort efter sin afgang fra den danske regering lufter tvivl om, hvorvidt danske foranstaltninger mod social dumping er gået for langt.

Den kommende transportkommissær, Maroš Šefčovič, var tirsdag aften til eksamen i Europa Parlamentet. Gennem en tre timer lang høring svarede Maroš Šefčovič glimrende for sig, og påpegede blandt andet, at cabotage-regelsættet har spillet fallit.

En dom afsagt af EU-domstolen i maj i år gavner trafiksikkerheden i EU, da den vil tvinge blandt andre Danmark til at foretage grænseoverskridende udveksling af oplysninger om færdselslovsovertrædelser.

Det står skidt til med engagementet hos myndighederne på vognmandsområdet – skal man tro en netop udgivet rapport fra EU-Kommissionen, der må give anledning til røde ører i flere EU-lande.