Nyheder

Der er nu forløbet næsten to år efter fremsættelsen af EU-Kommissionens første mobilitetspakke. Ministerrådet af transportministre i EU kom i december med en klar blåstempling: De var klar til at skabe ordnede forhold. Men EU-Parlamentet halter bagefter og kan ikke blive enig med sig selv.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har nu fremsat forslaget om forhøjelse af hastighedsgrænsen for lastbiler og vogntog, således at det fremover skal gælde, at man må køre 80 km i timen uden for tættere bebyggede områder og på motortrafikveje. Dermed er der udsigt til, at endnu en DTL-mærkesag kommer i mål.

Regeringen har sendt et forslag om miljøzoner i høring. Forslaget indeholder gode ting, men lider grundlæggende af mangel på sammenhæng med en kommende klimaindsats, mener DTL.

Erik Østergaard
11. februar 2019

Transport koster

Kvalitet koster. Ordentlige løn- og arbejdsvilkår koster. Transport koster. Det skriver DTL’s direktør Erik Østergaard.

de kom hjem til julWEB.jpg
11. februar 2019

De kom hjem til jul

I november sagde den nordjyske vognmand Per Jensen ja til at køre monteringsdele til vindmøller til Nordafrika med to af virksomhedens lastbiler. Det gik dog ikke som planlagt: Lastbilerne blev tilbageholdt på et lukket område på havnen i Tanger i Marokko i over to uger.

TungVognsSpecialisten (TVS) støder oftere og oftere på det problem, at der mangler køre- hviletidsdata, når de er ude for at hjælpe vognmænd. En fejl som virksomhedskontrollen i Færdselsstyrelsen ser på med stor alvor.

gasbærendeWEB.jpg
11. februar 2019

Fint kørende gaslastbil

Scania G 410 LNG er en fremtidens trækker, hvis man ellers kan få brændstof til den. Bilen kører og trækker stort set lige så godt som dieselfætteren.