Nyheder

På et bestyrelsesmøde i Nordic Logistics Association (NLA) i Bruxelles i denne uge var der enighed bordet rundt om, at man i de nordiske lande til fulde forstår bevæggrundene bag ved de tyske myndigheders indførelse af mindsteløn på blandt andet transportmarkedet.

DTL – Danske Vognmænd har rettet henvendelse til både den danske og tyske regering i sagen om det tyske krav om minimumsløn for alt arbejde udført i Tyskland af både tyske og udenlandske chauffører.

”Vi var klar over, at Folketinget i trafikaftalen fra juni måned sidste år har bevilget 3,4 mio. kr. til en tilbundsgående evaluering af effekterne af de variable tavler på Motorring 3 ved København. Men at man som et led i evalueringen ligefrem slukker helt for tavlerne i en længere periode, den havde vi ikke set komme,” indrømmer erhvervspolitisk chef i DTL – Danske Vognmænd Ove Holm.

Snebro Taulov 2014 Foto Kasper Petersen
20. januar 2015

Istid!

Sne og is, der glider af lastbilens tag under kørslen, kan være til stor fare for andre trafikanter.