Nyheder

Fra i morgen den 1. august kræves det, at personer, der udfører reparationer og afmærker uheldsstedet ved havarier på motorveje og motortrafikveje, skal have gennemgået endags-kurset ”Vejen som arbejdsplads, autohjælp”.

Dansk vejgodstransport er ikke umiddelbart tæt på en fuld kapacitetsudnyttelse, selvom det går fremad. Det er konklusionen af en analyse af en række statistikker, som DTL – Danske Vognmænd har foretaget.

Rapporten over studiet af cabotagekørsel på de danske veje, som den svenske forsker Henrik Sternberg ved Lunds Tekniske Universitet har arbejdet med det sidste halve år, er et fint stykke forskningsarbejde, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

En ny trafikaftale er netop blevet indgået mellem regeringen, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Liberal Alliance – og det er godt nyt for vognmændene, der får mere totalvægt fra 1. august og mere plads til modulvogntog.

Der er tilfredshed med vækstplanen hos DTL-Danske Vognmænd. Totalvægt for 7-akslede øges, modulvogntogsforsøget kører videre, og vejnettet til modulvogntog udvides. Desuden er brændeafgiften taget af bordet.

I samarbejde med Dansk Erhverv drøftede Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, og DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør Erik Østergaard, trafiksikkerhed i Allinge. Transportministeren har anmodet spejlgruppen om at undersøge en række forhold af betydning for forebyggelse af højresvingsulykker