Nyheder

Ved udgangen af 2015 og på baggrund af det seneste transportministerrådsmøde i december måned er det ifølge Nordic Logistics Association (NLA) tvivlsomt, om EU vil spille ud med en egentlig vejtransportpakke i det nye år.

Jens Gjerlev3
22. december 2015

Kendt ADR konsulent til DTL

1. januar 2016 skifter ADR eksperten Jens Gjerløv arbejdsplads og bliver fremtidig medarbejder i DTL – Danske Vognmænds medlemsservice.

Over en årrække har tendensen peget i én retning – færre højresvingsulykker. 2013 stak desværre negativt ud. Men i 2014 og nu igen i 2015 tegner det til, at den nedadgående kurve fortsætter. DTL-Danske Vognmænd glæder sig over tendensen.

EU's transportministre mødtes torsdag i Bruxelles. På mødet diskuterede man bl.a de sociale aspekter ved vejtransportbranchens vilkår, herunder cabotage, postkasseselskaber mv. Alle ministrene var enige om, at det er nødvendigt med en harmonisering og forenkling af reglerne for både cabotage, køre- hviletid og kombineret transport. NLA fulgte mødet.

Københavns Kommune vil nu stifte et ”godsnetværk” for interessenter i godstransport i hovedstaden. Netværket skydes i gang i februar måned næste år – de første tre år som en del af et EU-projekt om transport i byer men med håb om, at netværket er blivende.

I et fælles brev til de nordiske transportministre, adresserer formand for NTF Jan Villadsen og formand og direktør for NLA Erik Østergaard og Søren H. Larsen den manglende bæredygtighed ved en europæisk transportsektor præget af uens konkurrencevilkår og social dumping.

Transportsektoren er stadig et problembarn i klimapolitikken. Det kan udledes af Klimarådets nye rapport ”Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik”, der er blevet offentliggjort i dag 26. november.