Nyheder

Benny Engelbrecht forventer, at transportbranchen lever op til tilkendegivelserne om at levere grøn omstilling af vejtransporten i Danmark. DTL Magasinet har talt med den nye transportminister, som er på det rene med, at han vil møde modstand på den klimadagsorden, som med den nye regering også har holdt sit indtog i hans ministerium.

Bystyret i København lægger op til at begrænse den erhvervsmæssige biltrafik i Indre By. Københavnske vognmænd, DTL og en række brancheorganisationer advarer om, at det kan få store konsekvenser for transportvirksomheder og erhvervslivet.

Rundspørge: Vognmændene bliver gamle i faget og ser tilsyneladende så lyst på fremtiden, at de fleste ikke overvejer at afhænde virksomheden, selv om skatte- og afgiftsindgreb lurer i horisonten.

MAN’s store elektriske varebil eTGE kan alt det, en varebil skal kunne og lidt til – hvis det ikke var for den begrænsede rækkevidde på en opladning og ikke mindst prisen, som ligger i toppen.

Vores nabolande buldrer fremad med biogas til at erstatte fossil diesel. Teknologien er der, men der mangler økonomiske incitamenter i Danmark, skriver miljø- og naturressource-økonom Morten Johansen.

Transportministeren og beskæftigelsesministeren vil nu nedsætte et lovforberedende udvalg om bekæmpelse af social dumping på landevejene med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. DTL bakker op og roser regeringen.

Christiansborg web.jpg
12. august 2019

Grønne skyer i horisonten

Med en række fælles politiske forståelser mellem Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og De Radikale blev dannelsen af en ny socialdemokratisk mindretalsregering under ledelse af Mette Frederiksen en realitet lige inden sommerferien.

Aalborg Vognmandsforretning A/S (AVAS) har sparet mere end 15 procent på forbruget af brændstof pr. kilometer fra 2015 til 2018. Redskaberne har bl.a. været flådestyring, uddannelse af chauffører og intern konkurrence.