Nyheder

EU's transportministre mødtes torsdag i Bruxelles. På mødet diskuterede man bl.a de sociale aspekter ved vejtransportbranchens vilkår, herunder cabotage, postkasseselskaber mv. Alle ministrene var enige om, at det er nødvendigt med en harmonisering og forenkling af reglerne for både cabotage, køre- hviletid og kombineret transport. NLA fulgte mødet.

Københavns Kommune vil nu stifte et ”godsnetværk” for interessenter i godstransport i hovedstaden. Netværket skydes i gang i februar måned næste år – de første tre år som en del af et EU-projekt om transport i byer men med håb om, at netværket er blivende.

I et fælles brev til de nordiske transportministre, adresserer formand for NTF Jan Villadsen og formand og direktør for NLA Erik Østergaard og Søren H. Larsen den manglende bæredygtighed ved en europæisk transportsektor præget af uens konkurrencevilkår og social dumping.

Transportsektoren er stadig et problembarn i klimapolitikken. Det kan udledes af Klimarådets nye rapport ”Omstilling med omtanke – status og udfordringer for dansk klimapolitik”, der er blevet offentliggjort i dag 26. november.

Regeringens offentliggjorte ”vækstpakke” har en ændring af planloven med som et af indsatsområderne, og det vækker anerkendelse hos DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard. Han har store forventninger til lovændringerne.

En række private organisationer - heriblandt DTL - Danske Vognmænd - bidrager nu til debatten om, hvordan Danmark gradvist og mest omkostningseffektivt kan nedbringe vejtransportens CO2 udledninger frem mod 2030, med en såkaldt ”Roadmap”.

Hvordan går det med EU’s transportpolitik? Det afklares formentlig i dag på en konference i Bruxelles, hvor EU-Kommissionen sætter repræsentanter for EU’s egne institutioner, internationale organisationer, medlemslandene og øvrige interessenter i stævne.