Nyheder

Det var stærkeste opstilling af EP-kandidater der i dag debatterede EU's rolle i problemerne med unfair konkurrence og social dumping i forbindelse med DTL-Danske Vognmænds generalforsamling på Hotel SAS Radisson Scandinavia i København

DTL-Danske Vognmænds administrerende direktør, Erik Østergaard, var her til eftermiddag til møde med Transportkommissær Violeta Bulc om sikre og komfortable overnatningsmuligheder for chauffører. Ikke kun Danmark slås med problemer.

Det bliver næppe den siddende regering, der kommer til at gennemføre de 63 forslag, som 3-partiregeringen har lagt frem. Men perspektiverne er gode, for langt de fleste forslag vil med de blå partiers kurs utvivlsomt kunne få flertal efter valget.

DTL og Kran Blok Erfa er tilfredse med Færdselsstyrelsens forslag til kommende ændringer af bekendtgørelsen om særtransport med hensyn til forøgelse af breddekravet og kørsel med armeringsnet. Til gengæld vil ændringerne gøre det endnu mere aktuelt at få foretaget en bred og gennemgribende revision af bekendtgørelsen, mener særtransportbranchen.

Regeringen ønsker med sit nye affaldsudspil kort før folketingsvalget, at Danmark forebygger og genanvender en større andel af affaldet og sender meget mindre til forbrænding. Det forudsætter en styrket indsats inden for genanvendelse, hvor Danmark forbrænder en alt for stor andel af affaldet til skade for miljøet og klimaet.

Så bliver lastbilernes mulighed for at køre 80 km/t på landeveje en realitet. Folketinget vedtog i dag lovforslag L 186 om at forhøje hastighedsgrænsen for både lastbiler og lette og tunge vogntog fra 70 til 80 km/t på veje uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

Skal vi for alvor presse de virksomheder, der lukrerer på unfair konkurrence, så skal de rammes på økonomien. Derfor må bøder, uanset årsagen, der er udstedt til udenlandske biler, kræves betalt på stedet. Det mener DTL-Danske Vognmænd.

vejpolitiWEB.jpg
08. april 2019

Vejpoliti ja tak!

Danske vognmænd vil være bedre tjent med oprettelsen af et transportpoliti under Færdselsstyrelsen til at forestå tungvognskontrollen ude på vejene. Det mener DTL, som henter opbakning hos et bredt politisk flertal på Christiansborg. En forestående omorganisering af området herhjemme kan trække på erfaringerne fra bl.a. Tyskland og Norge.

Flere penge til kampagner mod højresvingsulykker. Det er der bred enighed om blandt syv transportordførere i Folketinget. DTL Magasinet har i anledning af det kommende folketingsvalg spurgt ordførerne om deres holdning til ni af DTL’s politiske mærkesager