Nyheder

Flertallet bag ønsket om en godskørselslov for varebiler vil nu udforme et lovforslag om varebilers godskørsel for fremmed regning, der fremsættes til oktober, oplyser Fagpressebureauet på Christiansborg. Initiativet bakkes op af ministeren.

DTL fik i dag lejlighed til at kvittere erhvervsminister Brian Mikkelsen for hans lydhørhed i forhold til vognmandsvirksomheder i landzone – en sag DTL-Danske Vognmænd har kæmpet hårdt for.

Det tyske krav om at det ugentlige hvil ikke må holdes i førerhuset, er helt på sin plads. ”Det er en logisk følge af Generaladvokatens melding i februar og helt i tråd med intentionerne i Vejtransportpakken,” mener DTL.

De fire nationale nordiske vognmandsorganisationer og sammenslutningen Nordic Logistics Association har valgt at adressere de nordiske ministre for transport, infrastruktur og samfærdsel op til EU-ministrenes rådsmøde, hvor vejtransportpakken skal drøftes.

Folketinget har nu vedtaget L 121 – og fik inden vedtagelsen lagt en vognmandsbestemmelse ind. Dermed er DTLs arbejde for at give eksisterende vognmandsvirksomheder i landzone muligheden for fortsat at drive deres forretning, blevet sikret.

Transportkommissær Violeta Bulc har længe adresseret problemerne med postkasseselskaber i vejgodstransporten og varslet et opgør. Med den del af Vejpakken, som Kommissionen har lagt frem i dag, kommer der handling bag ordene:

EU-Kommissionen foreslår som en del af sin vejtransportpakke at ændre den nuværende vejbenyttelsesafgift – også kaldet Eurovignetten – der betales pr. dag, uge, måned eller år, til en kilometer-baseret road pricing.