Nyheder

Danmark bør frifindes i en retssag om brud på EU's regler for udenlandske chaufførers kørsel med fragt på danske veje. Det anbefaler EU-Domstolens generaladvokat torsdag i et forslag til dom i en strid om såkaldt cabotagekørsel, skriver Berlingske Business.

DTL Magasinet: Flere gennemfører transportuddannelsens grundforløb men søgningen til uddannelsen er for lav til at imødekomme efterspørgslen på chauffører

DTL Magasinet: Trods økonomisk fremgang i samfundet, falder danske vognmænds andel af transportarbejdet. Østeuropæernes cabotagekørsel i EU eksploderet. Det samme gælder deres andel af tredjelandskørslen

Den seneste tid har flere vognmandsvirksomheder oplevet, at Færdselsstyrelsen har intensiveret sine kontrolbesøg på køre- og hviletidsområdet ude i selve virksomhederne.

DTL Magasinet: Nye tal fra Vejdirektoratet viser, at der kører flere lastbiler midt på dagen end i myldretiderne.