Nyheder

Transport- og Boligministeriet har taget initiativ til, at der iværksættes en midlertidig dispensation på 10 dage fra artikel 8, stk. 6, i køre- og hviletidsforordningen vedrørende forordningens krav om det regulære hvil på 45 timer og det reducerede hvil på 24 timer, jf. forordningens artikel 14, stk. 2, målrettet forsyning af fødevarer og dagligvarer til detailbranchen.

Intet er helt som det plejer i disse dage. DTL-Danske Vognmænd opretholder dog alle funktioner og står som altid til rådighed for medlemskredsen – men arbejdet foregår fortrinsvis hjemmefra, over telefon, mail, skype etc., og møder og større forsamlinger udskydes de kommende uger. Den danske regerings instrukser følges naturligvis.

Klimarådets stærkt foromtalte rapport under navnet ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” giver ikke de svar, som transporterhvervet har behov for, når man skal finde ud af, hvilken teknologi, der er den mest fordelagtige, påpeger DTL – Danske Vognmænd.

Danaffalds afgående formand John Andersen, Preben Andersen Vognmands- & Renovationsforretning ApS, skød i sin sidste beretning til foreningens generalforsamling med skarpt mod en tiltagende tendens: Kommunal hjemtagning af arbejdsopgaver.

WEB EU.jpg
02. marts 2020

VORES MAND I BRUXELLES

Torsten Laksafoss Holbek er ny adm. direktør for Nordic Logistics Association (NLA). Her kommer han til at trække på hele sit arsenal af viden, erfaring og kontakter, når der skal skabes politiske resultater for de nordiske vognmænd i den europæiske magts centrum.

Forhandlingerne om ny infrastruktur i Danmark er udskudt til efteråret. DANSKE VOGNMÆND har spurgt en trafikforsker, hvad der har betydning, fx hensynet til klimaet, når politikerne skal beslutte sig for mere asfalt.

Mens klimapaneler, partnerskaber og politikere diskuterer, hvad vi skal gøre for at nedbringe vores CO2-udledning, er nogle virksomheder allerede i fuld gang. DANSKE VOGNMÆND har besøgt én af dem: Opbyggervirksomheden VM Tarm i Vestjylland.

Mobilitet for personer og gods er en helt afgørende forudsætning for økonomisk vækst og velfærd. Lad derfor ikke klimadebatten udskyde nødvendige investeringer i infrastruktur, skriver DTL’s adm. direktør Erik Østergaard i sin leder i DANSKE VOGNMÆND