Nyheder

Det tyske krav om at det ugentlige hvil ikke må holdes i førerhuset, er helt på sin plads. ”Det er en logisk følge af Generaladvokatens melding i februar og helt i tråd med intentionerne i Vejtransportpakken,” mener DTL.

De fire nationale nordiske vognmandsorganisationer og sammenslutningen Nordic Logistics Association har valgt at adressere de nordiske ministre for transport, infrastruktur og samfærdsel op til EU-ministrenes rådsmøde, hvor vejtransportpakken skal drøftes.

Folketinget har nu vedtaget L 121 – og fik inden vedtagelsen lagt en vognmandsbestemmelse ind. Dermed er DTLs arbejde for at give eksisterende vognmandsvirksomheder i landzone muligheden for fortsat at drive deres forretning, blevet sikret.

Transportkommissær Violeta Bulc har længe adresseret problemerne med postkasseselskaber i vejgodstransporten og varslet et opgør. Med den del af Vejpakken, som Kommissionen har lagt frem i dag, kommer der handling bag ordene:

EU-Kommissionen foreslår som en del af sin vejtransportpakke at ændre den nuværende vejbenyttelsesafgift – også kaldet Eurovignetten – der betales pr. dag, uge, måned eller år, til en kilometer-baseret road pricing.

I dag kom EU-Kommissionen med den første del af den længe ventede Vejtransportpakke. Den samlede pakke vil, når den har været gennem alle instanser og forhandlinger, komme til at påvirke hele transportsektoren. Men der er gode takter i udspillet, mener DTL.

DTLs formand, Martin Danielsen, aflagde beretning foran de forsamlede vognmænd gæster og journalister, på dagens generalforsamling i Aarhus. ”DTL er ikke bare på dagsordenen. Vi sætter dagsordenen”, lød det blandt andet.