Nyheder

DTL Magasinet: Vognmænd, som kører med affald, slipper for administrative byrder i millionklassen, hvis DTL får medhold i forslag til forenklinger. Forslagene får positiv modtagelse

Finanslovens forslag om at tidsbegrænse lastbilernes ophold på rastepladserne er et forsøg på at dæmme op for østchaufførernes camping i dagevis, mens de venter på nye cabotageture. Initiativet fra regeringen og Dansk Folkeparti er derfor velkomment

Roer
11. december 2017

Roerne tager lastbilen

DTL Magasinet: Landbrugets transporter skifter mere og mere fra traktorer til lastvogne. Det ses tydeligt under roekampagnen på Lolland

Danmark bør frifindes i en retssag om brud på EU's regler for udenlandske chaufførers kørsel med fragt på danske veje. Det anbefaler EU-Domstolens generaladvokat torsdag i et forslag til dom i en strid om såkaldt cabotagekørsel, skriver Berlingske Business.

DTL Magasinet: Flere gennemfører transportuddannelsens grundforløb men søgningen til uddannelsen er for lav til at imødekomme efterspørgslen på chauffører

DTL Magasinet: Trods økonomisk fremgang i samfundet, falder danske vognmænds andel af transportarbejdet. Østeuropæernes cabotagekørsel i EU eksploderet. Det samme gælder deres andel af tredjelandskørslen