Nyheder

Regeringens udspil på energiområdet, der i dag blev præsenteret i Statsministeriet, er ikke møntet på transportsektoren, som er skudt til hjørne indtil videre. Men der er et hastigt stigende behov for, at transporten i Danmark undergår en grøn omstilling til biobrændstoffer, mener DTL – Danske Vognmænd.

Så er starten gået for forslaget om lovregulering af godstransport med varebil. Lovforslaget med nummer L 234 blev her til formiddag fremsat i Folketinget af transportordførerne Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Karsten Hønge (SF) og Henning Hyllested (EL). Nu har tinget så frem til sommerferien til at debattere forslaget politisk.

Postnordweb
16. april 2018

DTL: Split posten op

DTL Magasinet: - Allerhelst ser vi PostNord afviklet og aktiviteterne overtaget af private – som det skete med DSB Gods, som ingen vist har savnet siden, siger DTL’s direktør Erik Østergaard til DTL Magasinet.

DTL Magasinet: Uenighederne mellem ITD og DTL - Danske Vognmænd har længe været kendt i branchen. Alligevel mener mange, at der er mere der samler, end der skiller. Men det går tværtimod den modsatte vej, siger DTL-bossen Erik Østergaard til DTL Magasinet.

DTL Magasinet: Det går godt i dansk økonomi, skal man dømme efter signalerne fra forårets generalforsamlinger i DTL’s vognmandsforeninger, der også råbte på mere og bedre infrastruktur.

DTL Magasinet: EU-Kommissionens forslag om kombitransporter vil bl.a. gøre det muligt for lavtløns-operatører at køre indenrigsfragt uhindret i et andet land, mener den nordiske vognmandsorganisation, NLA.

DTL Magasinet: Lastas i Sydøstjylland er klar til at oprette parkeringsanlæg i Padborg, Hedensted og Odense med plads til op til 2.000 lastbiler

ITS - Per Daugaard
13. april 2018

Når lygterne tændes

Nu kommer der atter lys i de slukkede elektroniske informationstavler på Motorring 3. De retableres inden sommerferien, har transportministeren meddelt Folketinget. DTL hilser fornuften velkommen

DTL – Danske Vognmænd, Nordic Logistics Association (NLA) og ETF, den europæiske organisation for chauffører, mødtes tirsdag morgen med Folketingets Transportudvalg under udvalgets besøg i Bruxelles.