Nyheder

EU-Kommissionen foreslår som en del af sin vejtransportpakke at ændre den nuværende vejbenyttelsesafgift – også kaldet Eurovignetten – der betales pr. dag, uge, måned eller år, til en kilometer-baseret road pricing.

I dag kom EU-Kommissionen med den første del af den længe ventede Vejtransportpakke. Den samlede pakke vil, når den har været gennem alle instanser og forhandlinger, komme til at påvirke hele transportsektoren. Men der er gode takter i udspillet, mener DTL.

DTLs formand, Martin Danielsen, aflagde beretning foran de forsamlede vognmænd gæster og journalister, på dagens generalforsamling i Aarhus. ”DTL er ikke bare på dagsordenen. Vi sætter dagsordenen”, lød det blandt andet.

Vognmand Lars Vilhelm Andersen fra Næstved Vognmandsforening træder ind i DTLs bestyrelse, mens vognmand Steen Tofteng fra Kjøbenhavns Vognmandslaug måtte give stafetten videre.

I dag 18.maj afholder den internationale organisation for vejtransport IRU sit halvårlige vejtransportmøde, med fokus på facilitering af international handel og på digitalisering.