Nyheder

DTL Magasinet: Stigende oliepriser, faldende valutakurser og ublu konkurrence er noget af baggrunden for, at antallet af konkurser er vokset siden 2014.

Et flertal i Europa-Parlamentet afviste i dag transportudvalgets (TRAN’s) rapporter, og krævede dermed fornyede drøftelser og afstemning ved en senere samling. International transport skal ikke undtages udstationeringsreglerne, mente et flertal. En meget klog beslutning, lyder det fra DTL-Danske Vognmænd.

Det konstaterede underskud på næsten 100 mio. kr. i PostNord Logistics A/S for regnskabsåret 2017 har sendt rystelser langt ind i de private vognmænds rækker. DTL – Danske Vognmænd har nu henvendt sig til Konkurrencestyrelsen om at kigge ind i forholdene i selskabet. Baggrunden kan læses i Jyllands-Posten og finans.dk fredag.

I en tid, hvor fremkommeligheden i den grad er udfordret i Danmark, blandt andre steder i hovedstaden, afholdes den årlige verdenskongres om intelligente trafiksystemer i København i september måned. DTL – Danske Vognmænd mener, at kongressen lander på et tørt sted i verden.

Den 1. juni 2018 træder nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet i kraft. Det sker som et led i en ændring af færdselsloven, som Folketinget tidligere har vedtaget, meddeler Færdselsstyrelsen. Lovændringen betyder, at overtrædelse af reglerne på køre- og hviletidsområdet vil blive sanktioneret mere proportionelt, og at der bliver indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer.