Nyheder

Road Alliance mødtes i går. Det kom der en skarp erklæring ud af. Mobilitetspakken er, med de foreslåede ændringer, værre en status quo, konkluderer kredsen af lande. Derfor kan det heller ikke komme på tale med en vedtagelse inden sommer. DTL - Danske Vognmænd erklærer sig helt enige.

DTL Magasinet: Det går trægt med at uddanne nye chauffører. Bare 22 procent af DTL’s medlemsvirksomheder med lønsum har ansat lærlinge, viser rundspørge.

DTL Magasinet: Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) kæmper for en masterplan for transporten i Danmark, hvor vejene skal have langt højere prioritet end jernbaner. Læs stort interview.

DTL Magasinet: Hvis man udnytter alle muligheder for tilskud, kan det blive en overskudsforretning at ansætte en lærling.

DTL Magasinet: Trods økonomisk fremgang i erhvervslivet som helhed kniber det stadig for vogn-mændene at tjene penge. Det viser DTL’s årlige konjunkturundersøgelse.

DTL Magasinet: Arbejdsretten afgjorde i april, at et transportfirmas overenskomst ikke gjaldt en under-leverandørs ansatte, selvom de bl.a. gik med transportfirmaets logo på arbejdstøjet.

Vejdirektoratet, Rigspolitiet og Fyns Politi vil nu prøve at hjælpe trafikanterne på Fyn hurtigere frem under en forsøgsordning, fortæller Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. DTL – Danske Vognmænd bakker op og ser frem til afprøvningen af flere løsninger.

Regeringens udspil på energiområdet, der i dag blev præsenteret i Statsministeriet, er ikke møntet på transportsektoren, som er skudt til hjørne indtil videre. Men der er et hastigt stigende behov for, at transporten i Danmark undergår en grøn omstilling til biobrændstoffer, mener DTL – Danske Vognmænd.

Så er starten gået for forslaget om lovregulering af godstransport med varebil. Lovforslaget med nummer L 234 blev her til formiddag fremsat i Folketinget af transportordførerne Christian Rabjerg Madsen (S), Kim Christiansen (DF), Karsten Hønge (SF) og Henning Hyllested (EL). Nu har tinget så frem til sommerferien til at debattere forslaget politisk.