Nyheder

DTL Magasinet: Uenighederne mellem ITD og DTL - Danske Vognmænd har længe været kendt i branchen. Alligevel mener mange, at der er mere der samler, end der skiller. Men det går tværtimod den modsatte vej, siger DTL-bossen Erik Østergaard til DTL Magasinet.

DTL Magasinet: Det går godt i dansk økonomi, skal man dømme efter signalerne fra forårets generalforsamlinger i DTL’s vognmandsforeninger, der også råbte på mere og bedre infrastruktur.

DTL Magasinet: EU-Kommissionens forslag om kombitransporter vil bl.a. gøre det muligt for lavtløns-operatører at køre indenrigsfragt uhindret i et andet land, mener den nordiske vognmandsorganisation, NLA.

DTL Magasinet: Lastas i Sydøstjylland er klar til at oprette parkeringsanlæg i Padborg, Hedensted og Odense med plads til op til 2.000 lastbiler

ITS - Per Daugaard
13. april 2018

Når lygterne tændes

Nu kommer der atter lys i de slukkede elektroniske informationstavler på Motorring 3. De retableres inden sommerferien, har transportministeren meddelt Folketinget. DTL hilser fornuften velkommen

DTL – Danske Vognmænd, Nordic Logistics Association (NLA) og ETF, den europæiske organisation for chauffører, mødtes tirsdag morgen med Folketingets Transportudvalg under udvalgets besøg i Bruxelles.

80 km i timen for lastbiler uden for bebyggede områder kommer til at gælde fra 2019. En DTL-mærkesag gennem flere år – og et stort ønske fra vognmændene – bliver nu en realitet.

Vinteren trækker ud, og foråret lader vente på sig. Men alle de meteorologiske analyser har foreligget, og alligevel virker det som om, vinterførebekæmpelsen for ofte kommer en postgang for sent ud.