Nyheder

Europa Parlamentets transportudvalg TRAN har besluttet at sende vejpakkerne videre til de såkaldte trilog-forhandlinger. Dermed er chancen for, at vejpakkernes indhold bliver til noget, markant forøget.

IMG_0719.JPG
10. september 2019

Søren Hyldstrup Larsen er død

Søren Hyldstrup Larsen, adm. direktør i Nordic Logistics Association, er død. Søren Larsen blev 55 år.

Benny Engelbrecht forventer, at transportbranchen lever op til tilkendegivelserne om at levere grøn omstilling af vejtransporten i Danmark. DTL Magasinet har talt med den nye transportminister, som er på det rene med, at han vil møde modstand på den klimadagsorden, som med den nye regering også har holdt sit indtog i hans ministerium.

Bystyret i København lægger op til at begrænse den erhvervsmæssige biltrafik i Indre By. Københavnske vognmænd, DTL og en række brancheorganisationer advarer om, at det kan få store konsekvenser for transportvirksomheder og erhvervslivet.

Rundspørge: Vognmændene bliver gamle i faget og ser tilsyneladende så lyst på fremtiden, at de fleste ikke overvejer at afhænde virksomheden, selv om skatte- og afgiftsindgreb lurer i horisonten.

MAN’s store elektriske varebil eTGE kan alt det, en varebil skal kunne og lidt til – hvis det ikke var for den begrænsede rækkevidde på en opladning og ikke mindst prisen, som ligger i toppen.

Vores nabolande buldrer fremad med biogas til at erstatte fossil diesel. Teknologien er der, men der mangler økonomiske incitamenter i Danmark, skriver miljø- og naturressource-økonom Morten Johansen.

Transportministeren og beskæftigelsesministeren vil nu nedsætte et lovforberedende udvalg om bekæmpelse af social dumping på landevejene med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. DTL bakker op og roser regeringen.