Nyheder

DTL Magasinets faste testkører Finn Bjerremand har prøvekørt to nye, lette lastbiler, Scania L280 og Scania P280, der trods navneligheden er meget forskellige.

EU's transportministre og transportkommissæren nåede frem til absolut brugbare kompromisser under nattens forhandlinger. Kvaliteten afspejles i det store flertal for kompromisset – og i lommer af østeuropæisk modvilje. Nu ligger presset på Europa Parlamentet, lyder vurderingen i DTL-Danske Vognmænd.

Finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti skal gøre det lettere for privat aktører at spille med i markedet og for i øvrigt at udtrykke en holdning til en grøn omstilling. DTL er med på visse betingelser.

I dag holder Vejdirektoratet og Højresvingsgruppen status over to årtiers indsats mod højresvingsulykker. Det gode budskab er, at indsatsen har virket. Men det står også klart, at vi kan gøre mere, mener DTL-Danske Vognmænd.

På et møde i Beskæftigelsesministeriet i dag foreslog fagforbundet 3F, at der nedsættes et hurtigarbejdende udvalg med branche og myndigheder. Anledningen er Kurt Beier-sagen fra Padborg – og en fælles forståelse af, at forholdene hos Kurt Beier A/S langtfra er enestående.

Vejdirektoratet vurderer, at det er ”overvejende sandsynligt”, at de positive effekter af, at lastbiler kan køre 80 km/t på landevejene i stedet for 70 km/t, vil veje tungere end en eventuel negativ effekt for trafiksikkerhed, støj og emissioner.

For at sikre, at der i fremtiden bliver foretaget de nødvendige investeringer i infrastrukturen, skal der udarbejdes en ny masterplan for investeringer i infrastrukturen. Samtidig med, at det klart skal belyses, hvilken effekt e-handel har på distributionsmønstrene i byerne.

I forlængelse af sagen om de filippinske chauffører i Padborg har slagteriet Danish Crown og tre danske transportvirksomheder i fællesskab vedtaget en erklæring, der skal sikre sundhed, sikkerhed og rettigheder for ansatte i transportbranchen.

I kølvandet på skandalen om de filippinske chauffører fra slumlejren i Padborg har transportminister Ole Birk Olsen måttet svare på spørgsmål fra Folketingets Trafikudvalg om status på de chauffører, der måtte køre for det statsejede og statsstøttede PostNord. Spørgsmålene blev stillet efter ønske af MF Karsten Hønge (SF).