Nyheder

Regeringen har indgået aftaler med KL og Danske Regioner bl.a. om at ophæve anlægsloftet i kommuner og regioner i 2020. Det giver mere arbejde til bl.a. vognmændene i en svær tid og hilses velkommen hos DTL – Danske Vognmænd.

Under Coronakrisens rasen i de europæiske lande har EU Kommissionen lagt hovederne i blød for at gøre livet lettere for den fri bevægelighed af gods på tværs af landene – og har opfundet de ”grønne baner” ved grænseovergangene.

På baggrund af forlydender om, at toiletadgangen for chauffører på rastepladser og ved læsse- og aflæssesteder er blevet begrænset af frygt for smittefare, opfordrer DTL – Danske Vognmænd til forståelse for transportbranchens situation.

Regeringens klimapartnerskab for landtransport har i dag afleveret sin rapport til regeringen. Rapporten indeholder en lang række mulige initiativer, der kan bidrage til en grøn omstilling af transportsektoren, og samtidig tager rapporten forbehold for transportsektorens praktiske markedssituation og betingelser for grøn omstilling.